Archives November 2014

Za vedrinu duha

Gospodine, udjeli mi vedrinu duha
da prihvatim što ne mogu promijeniti;
daj mi hrabrosti da mijenjam što
mogu promijeniti i mudrosti da
razlikujem jedno od drugoga.

DEVETNICA U ČAST KRVI KRISTOVE

Gospodine Isuse Kriste, kada si se, četrdeset dana nakon svoga us­krsnuća, vratio Ocu u nebo, obećao si svojim učenicima Duha Svetoga. Devet su dana zajedno čekali i molili da prime Dar nad svim darovima i ta­ko postanu istinski apostoli.

Uzdajući se da ćeš i nama danas dati što nam je potrebno za naše spasenje i blago­slov, molimo te: Rasvijetli naš um i očisti naše srce da naučimo kako treba moliti. Kao i apostolima, daruj i nama milost da možemo moliti zajedno s Marijom jer ona je “službenica Gospodnja” i “svemoć koja zagovara”.

Gospodine, ti si rekao: “Molite i primit ćete, tražite i naći ćete, ku­cajte i otvorit će vam se!” Potaknuti tvojim obećanjem, dolazimo ti danas s ovom posebnom potrebom:

(trenutak tišine – reći nakanu)

Dobri Isuse, pouzdajemo se u tvoju ljubav i neizmjerno milosrđe koje si nam iskazao u svojoj Predragocje­noj Krvi. Uvijek si imao vremena i samilosti za siromahe i bolesne, za prezrene i grješnike. Otro si suze udovici iz Naima, uslišao si poganskog stotnika i nagradio Martino pouzdanje. Udijeli i nama radosno iskustvo tvoje osobite pomoći.

Ali ako naše želje ne odgovaraju tvome božanskom planu, ojačaj nas posebnom snagom vjere. Zajedno s tobom želimo i mi ponizno prihvatiti: “Oče, ne moja, nego Tvoja volja neka bude.” Udijeli nam čvrsto povjerenje da su tvoji putovi uvijek bolji, iako ih često ne razumijemo.

Zahvaljujemo ti što ćeš nas uslišati, jer ti si ljubav i sve što nam daješ ili pripuštaš, vodi nas k našem vječnom cilju i služi našem posvećenju.

Amen.

Moli se 9 dana, uz druge molitve na čast Krvi Kristove – po želji.

Načela Škole poniznosti

Terideset i jedno načelo “Škole poniznosti” potječe od don Francesca Albertinia (1170.-1819.), duhovnog oca sv. Gašpara del Bufala koji je osnovao Družbu Misionara Krvi Kristove. U prvom razdoblju razvitka Družbe, kada se svakog dana u mjesecu razmatralo odgovarajuće načelo, “Škola poniznosti” je služila za produbljivanje duhovnosti misionara, napose pri tzv. kratkom ispitu savjesti prije ručka…

Predstavljamo jednostavan i slobodan prijevod tih načela, čime želimo približiti staru tradiciju mišljenju i ukusu današnjeg čovjeka…

Načela:
1. Tko ne živi ponizno, nije dostojan ući u Kraljevstvo Božje.
2. O, prava je istina da je bez poniznosti sve obmana i ispraznost!
3. Postigneš li pravu poniznost, postigao si sve.
4. Dopustiš li poniznosti da ti bude pratilja na svakom koraku, bi ćeš sretan.
5. Naći ćeš utjehu ako radosna srca prihvatiš poniženje.
6. Tko se smatra malenim, lako prihvaća gorčinu i ne uznemiruje se.
7. Ponizna duhom i srcem Bog u vječnosti uzvisuje.
8. Mirnim i poniznim prihvaćanjem prezira stječeš neprocjenjivu veličinu.
9. Osvješćivanje vlastitog neznanja i ništavnosti lijek je protiv oholosti i umišljenosti.
10. Gledaj svoj jad i svoju ništavnost pa ćeš i u poniženju biti strpljiv.
11. Odbačen i srcem ponizan otkriva dragocjenost ismijavanja i uvreda.
12. U trenucima nepravde misli na prah iz kojega si nastao.
13. Ako ne znaš oprostiti uvrede, jasno pokazuješ nedostatak poniznosti.
14. Poniženje je preteško za onoga tko ne želi razmišljati o svojoj ništavosti.
15. Plodonosna težnja za poniznošću razmatranje je osobne ništavosti u svjetlu Božje veličine.
16. Svako dobro u tebi Božji je dar.
17. Kako se usuđuješ računati na sebe kad si sve dobio od Boga na dar?
18. Moj život je prolazan. Poput praha i dima sam, a ipak je u meni još toliko oholosti i taštine.
19. Budno promatranje otvorenog groba uči poniznosti.
20. Biti nenavezan na vlastita uvjerenja znak je poniznosti.
21. Nikad neće biti istinski ponizan onaj tko sebe previše cijeni i voli.
22. Podnositi vlastite greške i greške drugih plod je istinske poniznosti.
23. Radosno služenje svakome plod je težnje za poniznošću.
24. Tko iskreno teži za poniznošću, neka poštiva druge cijeneći samoga sebe vrlo nisko.
25. Ismijavanje i nepoštivanje drugih proizlazi iz pretjerane sigurnosti u samoga sebe.
26. Ako radeći padneš u kakvu pogrešku, nemoj se uznemiravati, nego budi ponizna srca.
27. Kada je srce skrušeno i poniženo, nije od Boga odbačeno.
28. Ukazivanje na greške u ponizna čovjeka ne izaziva ljutnju.
29. Pouzdanje u Boga, umjesto u samoga sebe izaziva ljutnju.
30. Slavljenje Boga i ljubav prema Bogu duša su i srce poniznosti.
31. Svidjeti se Bogu važnije je od ljudske slave i priznanja.

(iz: Družba misionara Krvi Kristove, Škola poniznosti, Zagreb, 2005.)

– Opširna razmatranja svakog načela možete pročitati u knjižici Škola poniznosti.

Potpuni oprosti za članove ZKK

* poptuni oprost na dan učlanjenja u ZKK

21.10. svetkovima sv. Gašpara del Bufala

1.7. svetkovina Presvete Krvi za ZKK (prema starom kalendaru)

15.9. blagdan Sedam Žalosti Marijinih

24.5. blagdan Pomoćnice kršćana i Majke Predragocjene Krvi

3.12. blagdan sv. Franje Ksaverskog

29.4. blagdan sv. Katarine Sijenske

4.2. blagdan sv. Marije De Mattias

Okružnica Živi kalež – svesci

Okružnica Živi kalež izlazi još od 1996. pa sve do danas.

Sakupljeni su svi brojevi te tiskani u par svezaka (od 1996. do 2010. godine).

Sadrže razne teme o Krvi Kristovoj, Utemeljitelju, svecima zaštitnicima Družbe i Zajednice Krvi Kristove, razne događaje koji su se zbili u Zajednici širom Hrvatske i izvan nje, razna iskustva, razne teme iz duhovnosti Krvi Kristove…

Sveske posebno preporučamo članovima ZKK a također i svima koje to zanima.

Mjesečnu okružnicu Živi kalež možete naručiti preko našega

emaila cpps.zagreb@post.t-com.hr

ili

telefona 01/45 00130

Slike u raznim formatima

Slike utemeljitelja sv. Gašpara del Bufala, sv. Franje Ksaverskoga i Majke Predragocjene Krvi u raznim formatima:

20,00 x 15,00 cm – 5 kn

30,50 x 20,50 cm – 10 kn

40,50 x 30,00 cm –  15 kn

50,00 x 40,00 cm – 20 kn

Narudžbe na:

Misionari Krvi Kristove
Razgled 3, 10 000 ZAGREB
tel. 01/45 00 130
email: info@cpps.hr

Statut i temelji formacije ZKK – knjižica

Knjižica “Statut i temelji formacije” govori o bitnim svojstvima, ciljevima i organizaciji Zajednice Krvi Kristove. Od srca preporučamo svim članovima ZKK, kao i onima koji žele upoznati našu Zajednicu.

Među mnogovrsnim bogatsvom oblika kršć. života Duh Sveti potiče u Crkvi pojedince i grupe vjernika na posebno čašćenje misterija Krvi Kristove koja je postala centrom njihova nasljedovanja Krista, u službi Bogu i braći ljudima. Na taj način ti vjernici žive u Crkvi spomen na Krista “koji nas ljubi, koji nas Krvlju svojom otkupi od naših grijeha (Okt 1,5).

Zajednica Krvi Kristove, zvana tradicionalno “Pia Unione del Preziosissimo Sangue“, je duhovna obitelj koja se razvijala pod okriljem svtoga Gašpara del Bufala, apostola Predragocjene Krvi. Ona se sastoji od vjernika pojedinca (laika, redovnika, svećenika) i vjerničkih zajednica (redovničke družbe, udruženja, bratovštine, itd.) koji se trude živjeti i produbljivati duhovnost Krvi Kristove” (iz Općeg statuta ZKK, br. 2-3).

Opseg: 56 stranica

Format: 10,50 x 15,00 cm

Izdano: 2009., Zagreb

Narudžbe na:

Misionari Krvi Kristove
Razgled 3, 10 000 ZAGREB
tel. 01/45 00 130
email: info@cpps.hr

Zajednica Krvi Kristove – knjižica

Zašto molitvena zajednica, kako postati njezinim članom i zašto se moliti Krvi Kristovoj?

Odgovore na ova i slična pitanja možete pronaći u ovom malom priručniku.

Knjižica može biti od velike koristi onima koji žele u svojoj župi uspostaviti molitvenu zajednicu, s duhovnošću Krvi Kristove, te tako kroz molitvu i aktivnosti pripomoći vlastitom župniku u animiranju župe.

Opseg: 32 stranice

Format: A7 (7,50 x 10,50 cm)

Izdano: 1996.

Narudžbe na:

Misionari Krvi Kristove
Razgled 3, 10 000 ZAGREB
tel. 01/45 00 130
email: info@cpps.hr

Škola poniznosti

Premda danas poniznost nije omiljeni pojam, ona je ipak neophodan temelj svake zdrave duhovnosti.

Stoga ovu “školu” ne nudimo samo članovima Družbe ili Zajednice Krvi Kristove, već i svima onima kojima na srcu leži obnova Crkve i vlastitog vjerskog života.

Opseg: 100 stranica

Dimenzije: 10,00 x 14,00 cm

Izdanje: 2016., Zagreb

Naslov originala: “Szkola Pokory”

Prevedeno s Poljskog

Narudžbe na:

Misionari Krvi Kristove
Razgled 3, 10 000 ZAGREB
tel. 01/45 00 130
email: info@cpps.hr

 

Škola ljubavi: Posvetiti se u Krvi Kristovoj

Kada netko posveti svoje vrijeme sportu, učenju ili voljenoj osobi, to vrijeme daruje njoj, a s njim i samoga sebe. ‘Posvetiti’ to znači dati ili žrtvovati. Pokloniti se može stvar, predmet, rad, posao, srce pa čak i osoba. Drugom čovjeku može se dati puno toga. SVE se može dati jedino Bogu. Upravo to u potpunom smislu znači ‘posvetiti se’.

Kod krštenja smo prvi put posvećeni, poslije smo taj čin obnovili kod Prve Pričesti ili Potvrde. Nije dovoljno samo od vremena do vremena govoriti o posvećenju. Kroz cijeli život treba obnavljati i produbljivati svoju odanost Bogu. Trebaš biti dar za Njega u svim trenucima svoga života: u radu i odmoru, u molitvi i apostolatu.

Posvetiti se Bogu u tajni Krvi Kristove znači živjeti i raditi za Krista, koji nas je otkupio svojom Krvlju. Kad god govorimo o Krvi Kristvovoj govorimo o Kristu, koji je naš Otkupitelj po prolijevanju svoje vlastite Krvi za nas.

Stalno govorimo o ‘tajni’ (otajstvu) Krvi Kristove kako bi se neprestano podsjećali da je jedino s vjerom moguće razumjeti Kristovu ljubav i Njegovo djelo Otkupljenja. Samo se s vjerom možemo otvoriti toj ljubavi i sudjelovati u djelu spašavanja ljudi i svijeta.

Tko stupa u Zajednicu Krvi Kristove, prvi korak radi sam. Može biti potaknut od nekoga ili to čini zajedno s drugima i odlučuje se na život u zajednici, ali ta odluka uvijek mora biti njegova osobna, individualna.

Jedino što možeš dati Bogu jesi ti sam. Posvećnje drugih (npr. krštenje djece) čini se u nadi, imajući u vidu da će oni kasnije potvrditi i realizirati ‘Novi savez’ nekada za njih sklopljen. Posvetiti se Kristu u tajni njegove Krvi znači prihvaćanje raspetoga Krista u svom životu. Drukčije govoreći, to znači dati Mu svoj život, svoje vrijeme, radosti i patnje, karijeru, zdravlje… i sve to za ‘dovršenje’ njegova djela spasenja – kako govori sv. Pavao. Slikovito možemo reći da je posvećenje Krvi Kristovoj miješanje vlastite krvi sa Spasiteljevom Krvlju, sudjelovanje u žrtvovanju Krista, žrtvovanje samoga sebe zajedno s kaležom spasenja.

Onaj tko stupa u Zajednicu Krvi Kristove, mora biti spreman ne samo na moljenje određenih molitava ili na angažiranost u korist siromašnih. Onaj tko čini taj korak prije svega se posvećuje Spasiteljevoj Krvi, predaje svoj život u ruke Kristove, daje se njemu na raspolaganje da živi kao što je on živio i djelovao, također da i danas ‘plati’ vlastitom krvlju kao što je on to učinio. Posvećenje Krvi Kristovoj je izražavanje želje da mu budemo što sličniji, da budemo najprije njegovi učenici.

(Više o temi “Škola ljubavi”)