DEVETNICA U ČAST KRVI KRISTOVE

Gospodine Isuse Kriste, kada si se, četrdeset dana nakon svoga us­krsnuća, vratio Ocu u nebo, obećao si svojim učenicima Duha Svetoga. Devet su dana zajedno čekali i molili da prime Dar nad svim darovima i ta­ko postanu istinski apostoli.

Uzdajući se da ćeš i nama danas dati što nam je potrebno za naše spasenje i blago­slov, molimo te: Rasvijetli naš um i očisti naše srce da naučimo kako treba moliti. Kao i apostolima, daruj i nama milost da možemo moliti zajedno s Marijom jer ona je “službenica Gospodnja” i “svemoć koja zagovara”.

Gospodine, ti si rekao: “Molite i primit ćete, tražite i naći ćete, ku­cajte i otvorit će vam se!” Potaknuti tvojim obećanjem, dolazimo ti danas s ovom posebnom potrebom:

(trenutak tišine – reći nakanu)

Dobri Isuse, pouzdajemo se u tvoju ljubav i neizmjerno milosrđe koje si nam iskazao u svojoj Predragocje­noj Krvi. Uvijek si imao vremena i samilosti za siromahe i bolesne, za prezrene i grješnike. Otro si suze udovici iz Naima, uslišao si poganskog stotnika i nagradio Martino pouzdanje. Udijeli i nama radosno iskustvo tvoje osobite pomoći.

Ali ako naše želje ne odgovaraju tvome božanskom planu, ojačaj nas posebnom snagom vjere. Zajedno s tobom želimo i mi ponizno prihvatiti: “Oče, ne moja, nego Tvoja volja neka bude.” Udijeli nam čvrsto povjerenje da su tvoji putovi uvijek bolji, iako ih često ne razumijemo.

Zahvaljujemo ti što ćeš nas uslišati, jer ti si ljubav i sve što nam daješ ili pripuštaš, vodi nas k našem vječnom cilju i služi našem posvećenju.

Amen.

Moli se 9 dana, uz druge molitve na čast Krvi Kristove – po želji.