Škola ljubavi: Posvetiti se u Krvi Kristovoj

Kada netko posveti svoje vrijeme sportu, učenju ili voljenoj osobi, to vrijeme daruje njoj, a s njim i samoga sebe. ‘Posvetiti’ to znači dati ili žrtvovati. Pokloniti se može stvar, predmet, rad, posao, srce pa čak i osoba. Drugom čovjeku može se dati puno toga. SVE se može dati jedino Bogu. Upravo to u potpunom smislu znači ‘posvetiti se’.

Kod krštenja smo prvi put posvećeni, poslije smo taj čin obnovili kod Prve Pričesti ili Potvrde. Nije dovoljno samo od vremena do vremena govoriti o posvećenju. Kroz cijeli život treba obnavljati i produbljivati svoju odanost Bogu. Trebaš biti dar za Njega u svim trenucima svoga života: u radu i odmoru, u molitvi i apostolatu.

Posvetiti se Bogu u tajni Krvi Kristove znači živjeti i raditi za Krista, koji nas je otkupio svojom Krvlju. Kad god govorimo o Krvi Kristvovoj govorimo o Kristu, koji je naš Otkupitelj po prolijevanju svoje vlastite Krvi za nas.

Stalno govorimo o ‘tajni’ (otajstvu) Krvi Kristove kako bi se neprestano podsjećali da je jedino s vjerom moguće razumjeti Kristovu ljubav i Njegovo djelo Otkupljenja. Samo se s vjerom možemo otvoriti toj ljubavi i sudjelovati u djelu spašavanja ljudi i svijeta.

Tko stupa u Zajednicu Krvi Kristove, prvi korak radi sam. Može biti potaknut od nekoga ili to čini zajedno s drugima i odlučuje se na život u zajednici, ali ta odluka uvijek mora biti njegova osobna, individualna.

Jedino što možeš dati Bogu jesi ti sam. Posvećnje drugih (npr. krštenje djece) čini se u nadi, imajući u vidu da će oni kasnije potvrditi i realizirati ‘Novi savez’ nekada za njih sklopljen. Posvetiti se Kristu u tajni njegove Krvi znači prihvaćanje raspetoga Krista u svom životu. Drukčije govoreći, to znači dati Mu svoj život, svoje vrijeme, radosti i patnje, karijeru, zdravlje… i sve to za ‘dovršenje’ njegova djela spasenja – kako govori sv. Pavao. Slikovito možemo reći da je posvećenje Krvi Kristovoj miješanje vlastite krvi sa Spasiteljevom Krvlju, sudjelovanje u žrtvovanju Krista, žrtvovanje samoga sebe zajedno s kaležom spasenja.

Onaj tko stupa u Zajednicu Krvi Kristove, mora biti spreman ne samo na moljenje određenih molitava ili na angažiranost u korist siromašnih. Onaj tko čini taj korak prije svega se posvećuje Spasiteljevoj Krvi, predaje svoj život u ruke Kristove, daje se njemu na raspolaganje da živi kao što je on živio i djelovao, također da i danas ‘plati’ vlastitom krvlju kao što je on to učinio. Posvećenje Krvi Kristovoj je izražavanje želje da mu budemo što sličniji, da budemo najprije njegovi učenici.

(Više o temi “Škola ljubavi”)