Koliko sam vjeran Bogu i Evanđelju?

Dvadeset i peta nedjelja kroz godinu

Pročitajte evanđeoski odlomak: Lk 16, 1-13

Ove Isusove riječi o poštenju i vjernosti koje su u osnovi međuljudskih odnosa, shvatljive su svima. Zaključci koji iz njih proizlaze su također logični i ispravni i prema ljudskim mjerilima. Nitko ne bi htio povjeriti svoja dobra nepoštenom čovjeku, čovjeku u kojeg se ne možeš pouzdati i koji bi nas mogao koštati gubitka tih istih dobara.

Taj princip može se primijeniti i na duhovnu stvarnost, na angažman kršćanina u Božjem životu, u vjerskom životu. Ova vjernost i poštenje potrebni su kršćaninu ne samo u važnim i odlučujućim stvarima, nego prije svega u svakodnevnim, naoko nevažnim „sitnicama“ jer se život sastoji upravo od tih malih i
svakodnevnih obveza i poslova koje moramo obaviti.

Moguće je to primijeniti i na molitvu koja treba biti redovita i vjerna. I kod molitve je važna kvaliteta i postojanost. Bolje je moliti „po manje“, ali redovito nego poduzimati „molitvene akcije“ svako malo, a potom danima zanemarivati molitvu. Potrebno je angažirati se i u drugim duhovnim aktivnostima i vjerskim sadržajima.

Druga važna poruka koja se nadaje iz današnjeg Evanđelja glasi: sva naša materijalna dobra, koja ionako nisu naša jer ih primamo od Boga, trebaju služiti da bismo postigli vječni život. Nisu ona svrha sebi i jasno je da nam ne smiju zamijeniti ili zakloniti Boga. Važno je znati postaviti pravu hijerarhiju vrijednosti uzimajući u obzir i materijalna i duhovna dobra.

Treba sebi postaviti pitanje: koliko sam vjeran u malim stvarima i u molitvi? Koliko sam vjeran Bogu i Evanđelju? Jesam li pošten i čestit u sitnim, svakodnevnim stvarima?

D. M.

(Izvor: Živa riječ 2019. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, prosinac 2018.)

NARUČITE knjigu na:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr

Ulij u naša srca snagu da bismo poput Tebe „ostavljali“ sebe i tražili druge

Dvadeset i četvrta nedjelja kroz godinu

Pročitajte evanđeoski odlomak: Lk 15, 1-32

Čitajući 15. poglavlje Evanđelja po Luki moguće je postaviti tezu da Isus pokazuje kontrast između Božjeg i ljudskoga načina razmišljanja. Iako iz njegovih usta izlazi tvrdnja:

Tko to od vas, ako ima sto ovaca pa izgubi jednu od njih, ne ostavi onih devedeset i devet u pustinji te pođe za izgubljenom dok je ne nađe, u nama se rađa nesigurnost i pitanje je li to uistinu tako i bismo li i mi bili u stanju tako učiniti?

Počinjemo kalkulirati i razmišljati: isplati li se nešto, ima li od toga koristi? Na ovom mjestu otkrivamo neizmjernost Božje ljubavi i njegova milosrdnog pogleda. On nikada ne kalkulira.

Za njega smo vrijedni svega – i posljednje kapljice Krvi, pa i onda kad odbacujemo njegov izbor, ljubav i pouzdanje. On vjeruje u nas i čeka da mu se vratimo i da se bacimo u njegov zagrljaj; vjeruje da ćemo i sami početi razmišljati i činiti poput njega – bez kalkuliranja, osude i kazne. Kada se vratimo Bogu i kad
drugima budemo u tome pomagali, doživjet ćemo najveću radost.

Gospodine, ulij u naše srce želju da nas Ti nađeš. Ulij u naša srca snagu da bismo poput Tebe „ostavljali“ sebe i tražili druge.

D. S.

(Izvor: Živa riječ 2019. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, prosinac 2018.)

NARUČITE knjigu na:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr

Tko ne nosi svoga križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik!

Dvadeset i treća nedjelja kroz godinu

Pročitajte evanđeoski odlomak: Lk 14, 25-33

Susrećemo se danas s teškim, možemo reći i šokantnim riječima koje Isus izgovara. Mogli bi se zapitati i je li ovo što zahtijeva Krist za obične ljude ili samo za neke posebne, „nadljude“? Kako može tražiti od nekoga da mrzi svoju braću i sestre, svoje roditelje, svoj život? Uostalom, to je nehumano i protiv je zapovijedi ljubavi na koju nas je toliko puta pozvao.

Zbunjujuće je ovo; Isus kao da postaje nerazumljiv, pa čak i kontradiktoran. Malo traži da volimo, malo da mrzimo. Još nakon toga govori i riječi kako se treba odreći svega što se posjeduje ili se ne može biti njegov učenik.

Što sve to znači? Nema na to pitanje univerzalnog odgovora. Odgovor je sadržan u Riječi Božjoj, on je u zapovijedima Božjim. On je u razmatranju Isusova života. Svatko od nas mora zastati i pitati se što ove riječi govore meni. Odreći se svega što posjedujem, odreći se ljudi, načina života… I cijelo današnje Evanđelje nas potiče na to jer govori se da je Isusa slijedilo silno mnoštvo, no Isus je osjetio da ga
ne žele svi slijediti srcem, iskreno i u svemu.

Ne žele svi slijediti njegov način života. Neki su ga slijedili iz znatiželje, neki možda zbog senzacije, neki su možda tražili neku korist za sebe. Isusu nije stalo do toga da za njim ide mnoštvo, samo izvanjski, prividno. On zna da ga samo potpuno slobodno i otvoreno srce može iskreno slijediti, a sve ostalo je „sjedenje na dvije stolice”.

On zna da mi nećemo pronaći trajnu sreću ni u ljudima ni u stvarima. A Kristu je silno stalo do naše prave sreće.

S. H.

(Izvor: Živa riječ 2019. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, prosinac 2018.)

NARUČITE knjigu na:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr

Razmatranje 22. nedjelje kroz godinu C

Dvadeset i druga nedjelja kroz godinu

Pročitajte evanđeoski odlomak: Lk 14, 1.7-14

Isusovo učenje neprestano nas nadilazi, iznenađuje, pretječe. Danas nam Isus svraća pozornost na potrebu nesebičnosti i čistoće nakane kojom činimo dobra djela.

Kad priređujemo gozbu, ne gledamo na nju kao na priliku za dobit, nego kao na istinsko djelo milosrđa. Ne radi se tu o upravljanju određenim poslom, nego o nesebičnoj pomoći: čak i onda kada nam za to nitko neće reći hvala. Smisao je ne odustajati od dobročinstava, usprkos teškoćama, protivštinama i nezahvalnosti.

Druga krjepost koju nam Isus spominje u današnjem Evanđelju je skromnost. Skromnost koja izbjegava bilo kakvo uzvisivanje nad drugima.

Jer svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen. Molimo Boga za dar poniznosti i istinske nesebičnosti.

B. W.

(Izvor: Živa riječ 2019. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, prosinac 2018.)

NARUČITE knjigu na:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr

Razmatranje 21. nedjelje kroz godinu C

Dvadeset i prva nedjelja kroz godinu

Pročitajte evanđeoski odlomak: Lk 13, 22-30

U srcu svakoga od nas javlja se zabrinutost za spasenje i pitanje: Hoću li postići taj cilj?

Isus daje svojevrstan „savjet“ kojim putem treba ići prema Nebu. To je uzak put i uska vrata. To je put upoznavanja, otkrivanja i ulaska u blizak, intiman odnos s Isusom i traganje za onim što ON za mene želi, a ne za onim što je meni ugodno i fino.

Nije dovoljno samo vidjeti Isusa, slušati ga i biti uzvanik na gozbi, nego treba dopustiti da te privuče svojom Riječju, da ona utječe na tvoj život, oblikuje tvoju osobnost, tvoju savjest…

To je put koji izabirem i moji izbori nemaju svoj izvor u „strahu pred njim“, nego izviru iz odnosa povjerenja, prijateljstva i ljubavi prema Bogu – jer ON je mene prvi uzljubio. To je moj i tvoj odgovor na tu Ljubavi.

Ako tome nije tako, onda mu trebam dopustiti da očisti sve moje motivacije, želje, nakane – to se zove doživljaj njegove Ljubavi i gradnja na tom istinskom odnosu koji u meni rađa novi život. Postajem njegov svjedok i svojim životom dajem svjedočanstvo o Isusu Kristu.

Želim li poslušati taj „savjet“?

H. C.

(Izvor: Živa riječ 2019. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, prosinac 2018.)

NARUČITE knjigu na:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr

Razmatranje 20. nedjelje kroz godinu (C)

Dvadeseta nedjelja kroz godinu

Pročitajte evanđeoski odlomak: Lk 12, 49-53

Život u Božjoj blizini zahtijeva konkretno djelovanje, konkretan životni stav. Isusov dolazak je konkretno djelovanje Oca koji želi da je svaki čovjek sretan. Od samog početka otkupiteljsko djelovanje Božje milosti veže se s nemirom koji se javlja u srcima ljudi koji žive u grijehu.

Samo se pravedan čovjek može radovati primljenoj milosti koju daje Bog koji dolazi. Cilj Učitelja iz Nazareta je donijeti mir u ljudsko srce. Čovjek mira mijenja svoj život, otvarajući se ljubavi i tom ljubavlju smijenja svijet.

Primjer brojnih svetaca pokazuje da je ljubav čudesna moć koja ima snagu raskinuti najsnažnije okove zla. Blaženi Jerzy Popiełuszko je ponavljao: „Zlo dobrim pobjeđuj!“ Te riječi trebaju postati pravilo života svakog kršćanina. Svijet će postati bolji tek onda kad se ti otvoriš Božjoj milosti i počneš živjeti u miru. Ne
mijenjaju čovjeka strukture, zakoni, propisi, nego samo Bog po neizmjernoj Ljubavi koju daje.

Nastojim li živjeti u Božjoj prisutnosti?

Otvaram li se Božjoj ljubavi?

K. S.

(Izvor: Živa riječ 2019. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, prosinac 2018.)

NARUČITE knjigu na:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr

Razmatranje 19. nedjelje kroz godinu (C)

Devetnaesta nedjelja kroz godinu

Pročitajte evanđeoski odlomak: Lk 12, 32-48

Koja stvarnost svraća moju pozornost?

Evanđelje današnje nedjelje govori nam o težnji za konačnim susretom s Kristom. Ta nas težnja čini uvijek spremnima jer naše srce ispunja nadom za što skorijim susretom s Gospodinom. Važno je također ovu današnju Isusovu pouku sagledati i u kontekstu u kojem ju je izrekao svojim učenicima. Evanđelist Luka nam prikazuje Isusa koji ide u Jeruzalem zajedno sa svojim učenicima kako bi se ispunila njegova Pasha, njegov prelazak k Ocu – po muci, smrti i uskrsnuću. U tom hodu on poučava svoje učenike i povjerava im što nosi u svom srcu, najdublju tajnu svoje duše.

Među inim stvarima o kojima im govori, riječ je i o potrebi čuvati se navezanosti na prolazna dobra, o potrebi pouzdanja u Božju providnost te o pozivu na bdjenje i aktivno čekanje dolaska Kraljevstva Božjeg. Za Isusa je to iščekivanje povratka u Očev dom, a za nas je to iščekivanje njega samoga koji ima doći na
koncu vremena kako bi nas uveo na nebesku gozbu, ondje gdje već prebiva Marija koju je uzeo k sebi, u Nebo.

Isus mi u ovom poglavlju Evanđelja želi reći da je kršćanin onaj koji u sebi ima duboku i veliku čežnju susresti se s Gospodinom, zajedno sa svojom braćom i sestrama, svojim suputnicima na životnom putu.
A sve je to sadržano u onome što je sâm rekao: Doista, gdje vam je blago, ondje će vam i srce biti. (Lk 12, 34)

W. Cz.

(Izvor: Živa riječ 2019. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, prosinac 2018.)

NARUČITE knjigu na:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr

Svakodnevna razmatranja evanđelja – YOUTUBE kanal Misionara Krvi Kristove

Putem našeg youtube-kanala “Misionari Krvi Kristove”

možete poslušati

razmatranja evanđeoskog odlomka

za svaki dan u godini

Kako pronaći odgovarajući evanđeoski odlomak na našem kanalu?

Jednostavno u tražilici našeg kanala upišite kraticu evanđeoskog odlomka toga dana, npr. Mt 5, 1-12, te će vam se izlistati videi sa razmatranjima toga odlomka.

Kako znati koji je evanđeoski odlomak određen toga dana?

Evanđeoski odlomak određen toga dana možete provjeriti u liturgijskim kalendarima ili putem online liturgijskog kalendara HILP.HR

Hvala ti moja draga poganko! – br. Ivan Raljušić, cpps

Br. Ivan Raljušić, Misionar Krvi Kristove, dijeli svoja razmišljanja na temelju evanđelja.

Poslušajte jedno od njegovih razmatranja:

Poveznice:

YOUTUBE kanal – Ivan Raljušić

FACEBOOK stranica – Ivan Raljušić

Razmatranje 18. nedjelje kroz godinu (C)

Osamnaesta nedjelja kroz godinu

Pročitajte evanđeoski odlomak: Lk 12, 13-21

Biti bogat kod Boga! Život na zemlji povezan je s korištenjem različitih prolaznih dobara. Ali kao što znamo, ne smijemo se dati njima zarobiti. Ona nam trebaju služiti za zajedničko dobro i međusobno dijeljenje.

Isus nas opominje da se čuvamo duha gramzivosti i nezdravog suparništva koji zarobljava čovjeka i čini ga zarobljenikom materijalnog i prolaznog. Postoji izreka koja kaže da apetit raste s količinom pojedenog.

Znamo li pronaći zdrav odmak od onoga što nam nudi današnji modernistički svijet? Vrijedi svratiti pozornost na to kako su u vanđelju nazvani ljudi koji žive samo za prolazno, koji skupljaju samo propadljivo blago: Bezumniče! Već noćas duša će se tvoja zaiskati od tebe! A što si pripravio, čije će biti?

Bogatiti se u Bogu – znači prikupljati blago za Nebo. Živjeti poruku sv. Pavla: živjeti na ovom svijetu, ali ne biti od ovoga svijeta. Slikovito govoreći: imati srce kao na dlanu, biti drugima na raspolaganju.

Koliko vremena u svom svakodnevnom životu posvećujem zgrtanju blaga ovdje na zemlji, a koliko prikupljanju blaga za Nebo kojem se kradljivac ne približava i koje moljac ne rastače (usp. Lk 12, 33)?

Jesam li zadovoljan ocjenom koju sam dobio?

Z. L.

(Izvor: Živa riječ 2019. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, prosinac 2018.)

NARUČITE knjigu na:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr