Molitva sv. Gašparu del Bufalo za ozdravljenje od tumora

Sveti Gašpare, najveći apostole Krvi Kristove, po tvome je moćnom zagovoru udovica Uršula Bono ozdravila od zloćudne bolesti tumora.

I mi danas s pouzdanjem dolazimo k tebi i molimo tvoj sveti zagovor za sve one koji boluju od različitih vrsta tumora da im, po Predragocjenoj Krvi Kristovoj prolivenoj na križu za naše spasenje koju si ti gorljivom ljubavlju štovao, izmoliš milost potpunog ozdravljenja kako bi mogli živjeti duševno i tjelesno zdravi, zahvaljujući i slaveći Boga i milosrdno služeći svojim bližnjima.

Onima koji još uvijek trpe pogođeni ovom teškom bolešću izmoli ustrajno pouzdanje u Božju ljubav i milosrđe da postojanim i strpljivim prikazivanjem svoje patnje Bogu Ocu uronjene u Krv Kristovu budu na korist svim vjernima i spasenjskom poslanju cijele Crkve Kristove.

Amen.

Molitva za milost dobre smrti

Gospodine, Bože moj, znam da ništa u mome životu nije tako sigurno kao moja smrt i da ništa nije tako nesigurno kao trenutak završetka života na ovoj zemlji. Zahvaljujem Ti za vjeru koja mi daje nov pogled na tu stvarnost.

Gledajući na smrt i uskrsnuće Tvoga Sina više se ne moram bojati svoje smrti. Zahvaljujući Kristovoj Krvi, mogu mirno čekati na susret sa Sucem: čeka me kuća Oca koji me ljubi i mjesto koje mi je pripre­mio Spasitelj.

No, ipak molim, da se dobro pripremim za smrt. Daj mi svoga Duha, kako bih uvijek bio spreman na završetak zemaljskog života, pomiren s Tobom i sa svima.

Želim biti također spreman i za život, posao i trpljenje, ako je to potrebno za ispunjenje Tvojih planova koje imaš za mene i za moju braću. Neka se ispuni Tvoja volja u svemu. Amen.

Za Boga treba činiti mnogo i to brzo i dobro: Mnogo jer On to zaslužuje, brzo jer je život kratak, dobro jer se Bogu tako treba služiti.“ (sv. Gašpar del Bufalo)

Molitva za obitelj – sv. Mariji De Mattias

Sveta Marijo De Mattias, ti si vidjela potrebe obitelji i zauzimala si se za djevojke i žene. Ljubav prema Krvi Kristovoj učinila te je jakom te si usprkos svim neprijateljstvima slijedila Božji poziv.

Pokaži i nama Kristovu Krv kao izvor praštanja i pomirenja, kao snagu u patnjama i kao radost u požrtvovnoj ljubavi.

Izmoli nam milost… za koju te posebno mo­li­mo… Izmoli nam da i mi danas, slijedeći tvoj pri­mjer hrabrosti i ljubavi znamo služiti ljudima i uzmognemo mnoge privesti k Bogu. Amen.

Molitva sv. Mariji De Mattias

Sveta Mario De Mattias, želim kao ti prihvaćati svaki križ, biti duboko sjedinjen s Kristom i slijediti Ga na putu k Ocu. Pomozi mi rasti u jedinstvu s Njime kroz svakodnevno umiranje sebi.

Pokaži mi kako piti kalež trpljenja. Osposobi me ostvariti život u otajstvu križa, da budem znak nade i radosti za sve među kojima, s kojima i za koje radim.

Amen.

Molitva za obraćenje nevjernika

Vječni Bože, stvoritelju svih stvari, spomeni se duša nevjernika, koje si stvorio na svoju sliku i priliku. Pogledaj Gospodine, kako se njima napunja pakao Tebi na porugu.

Spomeni se da je Tvoj ljubljeni Sin Isus Krist i za njih podnio najgroznije muke. Ne dopusti da se nevjernici i ubuduće stide imena Tvojega Sina, nego se s njime izmire po zago­voru svetaca i svete Crkve, koja je zaručnica Tvojega presvetog Sina.

Spomeni se svojega milosrđa i zabo­ravi na njihovu zloću i nevjeru; daj da i oni upoznaju Gospodina našega Isusa Krista, koga si poslao, koji je naše spasenje, naš život i naše uskrsnuće, koji nas je otkupio i izbavio. Njemu neka je čast i slava od vijeka do vijeka. Amen.

Molitva sv. Gašparu za Crkvu

Sveti Gašpare, ti si ljubio Crkvu kad je bila pro­gonjena; primio si na se sramotu i progonstvo zbog vjernosti svetom Ocu Papi. Molimo tvoj zagovor za Crkvu danas.

Daj da shvatimo kako ćemo u svom životu ostva­riti poruku križa i kako ćemo je prenijeti dru­gi­ma. Daj nam osjetljivo srce za siromašne i napuštene kao što je bilo tvoje.

Ojačaj nam ljubav prema Krvi Kristovoj da bu­demo spremni žrtvovati i vlastiti život.

Zahvaljujemo Bogu za tvoje djelovanje i pri­mjer. Ojačaj naše zajedništvo s tobom da se ne umo­ri­mo, nego da navijek živimo za svoje poslanje, na slavu Božju i spasenje ljudi. Amen.

Molitva za revnost u apostolatu – sv. Gašparu

Sveti Gašpare, pozdravljamo te iz svega srca. Ti si posvetio svoj život obraćenju grešnika i omogućio da tisuće duša koristi zasluge krvavih trpljenja i smrti našega Spasitelja.

Po tvojoj velikoj ljubavi prema Predragocjenoj Krvi molimo te, budi naš vjerni posrednik kod Isusa Krista, da Njegova sveta Krv ne bi za nas bila prolivena uzalud. Isprosi mnogima, posebno svećenicima, časnim sestrama i misionarima veliku gorljivost za duše, da bi čim više širili i jačali kraljevstvo Srca i Krvi Kristove.

Molimo te sveti Gašpare, izmoli milost obraćenja svima koji su se izgubili u današnjem svijetu, koje je zahvatio duh posjedovanja, duh materijalizma, razli­či­tih ugodnosti, karijera i slava ovoga svijeta. Amen.

Molitva sv. Gašparu za dar ljubavi

Sveti Gašpare, ti si cijelim svojim životom na­viještao Radosnu vijest svakom stvorenju. U svakom čovjeku vidio si brata otkupljena Isusovom Krvlju. Svima si bio prijatelj, brat i otac.

Zahvaljujemo Bogu za tvoj primjer. Pomozi i nama da nas prožme Isusova ljubav; da budemo spre­mni, raspoloživi i otvoreni za svaku vrstu služe­nja u Crkvi danas. Daj da kao i ti djelujemo tako da nam ljubav bude zaista početak, središte i svrha svakog djelovanja.

Sveti Gašpare, budi nam kod Isusa vjerni zagovornik i posreduj i za one kojima nas Isus šalje svakog dana. Daj da Njegova Krv, koja je bila nadahniteljica tvoga apostolata, bude i naša pomoć, snaga i zaštita.

Neka sve ono što činimo, pridonosi rastu Kraljevstva koje je Krist ostvario svojom Krvlju. Amen.

Molitva za dar čistoće

Gospodine Isuse Kriste, Ti si nazvao blagoslovljenim one koji su čista srca i obećao si im da će Boga gledati.

Često Te gubim iz vida jer je moje srce zauzeto i uprljano egoizmom, ljubomorom i ambicijom. Zbog pomanjkanja skromnosti i zbog svakakve znatiželje, svoje misli i osjećaje ispunjavam nemirom i mračnim željama. Tada gubim radost vjere i svjetlo savjesti. Teško mi se moliti, ljudi me živciraju te mi slabi ljubav prema bližnjemu.

Isuse, ne vidim i ne poštujem Te u drugom čovjeku, jer moje srce uistinu nije slobodno. Ipak, želim novi i vjerodostojni život. U povjerenju u Tvoju najdražu Krv, molim Te za očišćenje moje savjesti. Želim Te nanovo, kao dijete, primiti čistim srcem i dijeliti Tvoju ljubav sa svim ljudima. Neka me Tvoje rane podsjećaju kako me neizmjerno voliš. Neka me Tvoja Krv jača u kušnjama i opasnostima. Neka me Tvoji anđeli izbave iz opasnosti, kada me samo bježanje može spasiti od grijeha.

Duše Sveti, prožmi moje odnose s ljudima. U Tebi želim biti otvoren za sve. Daj mi svoju mudrost da razlikujem pravu ljubav prema drugima, od traženja samog sebe pod izlikom pomoći potrebnima. Nauči me davati, a ujedno i tražiti od sebe i drugih.

Želim spajati blizinu i jednostavnost u odnosima s ljudima, čuvajući potrebnu distancu. Osjećaji dobrote neka ne postanu oruđe zla skriveno ispod plašta spašavanja čovjeka, a briga za vlastitu čistoću i svetost neka nikada ne postane razlog da netko ne iskusi ljubav i Božje Milosrđe.

Marijo, Majko prekrasne ljubavi, želim kao Ti uvijek nositi u srcu Isusa. Neka me Tvoja poniznost uči nježnosti i zdravoj nesigurnosti u sebe, da postanem sve više čisti kalež Krvi Tvoga Sina. Amen.

Krunica za čistoću

(moli se na Gospinu krunicu)

Oče naš, Zdravo Marijo, Vjerovanje.

Na velika zrnca: (1x)

P. Blago čistima srcem:

S. oni će Boga gledati! (Mt 5,8)

Na mala zrnca: (10x)

P. Marijo, Prečista Djevice –

S. budi nam uzor i pomoć!

Na kraju: (1x)

P. Čisto srce stvori mi, Bože –

S. i ispuni me svojom ljubavlju.

P. Bezgrešno Srce Marijino,

S. budi naše utočište, zaštita i mjesto pripreme za borbu s nečistim dusima. Amen.

P. Sveti Josipe, Čuvaru djevica,

S. u tvojoj čistoći i predanju Bogu štitio si nekad Svetu obitelj, a sada si zaštitnik cijele Crkve. Pouzdajemo se u te i molimo pomoć u borbi za čistoću srca. Amen.

(izvor: Molitvenik Krv Kristova – Rijeka milosrđa, Misionari Krvi Kristove, Zagreb)