Molitva za obraćenje nevjernika

Vječni Bože, stvoritelju svih stvari, spomeni se duša nevjernika, koje si stvorio na svoju sliku i priliku. Pogledaj Gospodine, kako se njima napunja pakao Tebi na porugu.

Spomeni se da je Tvoj ljubljeni Sin Isus Krist i za njih podnio najgroznije muke. Ne dopusti da se nevjernici i ubuduće stide imena Tvojega Sina, nego se s njime izmire po zago­voru svetaca i svete Crkve, koja je zaručnica Tvojega presvetog Sina.

Spomeni se svojega milosrđa i zabo­ravi na njihovu zloću i nevjeru; daj da i oni upoznaju Gospodina našega Isusa Krista, koga si poslao, koji je naše spasenje, naš život i naše uskrsnuće, koji nas je otkupio i izbavio. Njemu neka je čast i slava od vijeka do vijeka. Amen.