Molitva sv. Mariji De Mattias

Sveta Mario De Mattias, želim kao ti prihvaćati svaki križ, biti duboko sjedinjen s Kristom i slijediti Ga na putu k Ocu. Pomozi mi rasti u jedinstvu s Njime kroz svakodnevno umiranje sebi.

Pokaži mi kako piti kalež trpljenja. Osposobi me ostvariti život u otajstvu križa, da budem znak nade i radosti za sve među kojima, s kojima i za koje radim.

Amen.