Molitva za milost dobre smrti

Gospodine, Bože moj, znam da ništa u mome životu nije tako sigurno kao moja smrt i da ništa nije tako nesigurno kao trenutak završetka života na ovoj zemlji. Zahvaljujem Ti za vjeru koja mi daje nov pogled na tu stvarnost.

Gledajući na smrt i uskrsnuće Tvoga Sina više se ne moram bojati svoje smrti. Zahvaljujući Kristovoj Krvi, mogu mirno čekati na susret sa Sucem: čeka me kuća Oca koji me ljubi i mjesto koje mi je pripre­mio Spasitelj.

No, ipak molim, da se dobro pripremim za smrt. Daj mi svoga Duha, kako bih uvijek bio spreman na završetak zemaljskog života, pomiren s Tobom i sa svima.

Želim biti također spreman i za život, posao i trpljenje, ako je to potrebno za ispunjenje Tvojih planova koje imaš za mene i za moju braću. Neka se ispuni Tvoja volja u svemu. Amen.

Za Boga treba činiti mnogo i to brzo i dobro: Mnogo jer On to zaslužuje, brzo jer je život kratak, dobro jer se Bogu tako treba služiti.“ (sv. Gašpar del Bufalo)