Koliko sam vjeran Bogu i Evanđelju?

17/09/2022 admin 0

Dvadeset i peta nedjelja kroz godinu Pročitajte evanđeoski odlomak: Lk 16, 1-13 Ove Isusove riječi o poštenju i vjernosti koje su u osnovi međuljudskih odnosa, shvatljive su svima. Zaključci koji iz njih proizlaze su također logični i ispravni i prema [……]