Siromah je podnosio muku na ovom svijetu, a bogataš se zabavljao…

Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu

Pročitajte evanđeoski odlomak: Lk 16, 19-31

Evanđelje se nadovezuje na problem posjedovanja i korištenja materijalnih dobara. Još od davnih vremena u kojima su nastajali biblijski tekstovi sve do danas taj problem ostaje uvijek aktualan. Uvijek su jedni ljudi bogati, a drugi siromašni. Uvijek se jedni raduju blagostanju i uživaju u njemu, a drugi trpe oskudicu i ne znaju kako spojiti kraj s krajem. Bogatstvo samo po sebi nije ništa zlo, ali postaje zlo kada
u blizini nas stanuje siromašan čovjek kojemu ne želimo udijeliti djeličak od svoga.

Evanđelje opisuje jednu konkretnu situaciju: dvojicu ljudi koji žive u okolnostima koje su potpuno oprečne, na ovoj zemlji i u budućem svijetu. Čitamo naime: Bijaše neki bogataš. Odijevao se u grimiz i tanani lan i danomice se sjajno gostio. A neki siromah, imenom Lazar, ležao je sav u čirevima pred njegovim vratima i priželjkivao nasititi se onim što je padalo s bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve.

Jedina bogataševa briga bila je zabava jer mu ništa nije nedostajalo, bio je slobodan od briga s kojima su se morali boriti prosječni ljudi da bi priskrbili za golu egzistenciju. Poput bogataša, i siromah je imao samo jedan problem – ali potpuno suprotan. On je želio samo utažiti silnu glad, pa makar otpadcima s bogataševa stola. U kontekstu Evanđelja iščitavamo da ovaj prosjak nije mogao raditi jer mu je čitavo tijelo bilo prekriveno čirevima. Njegovo siromaštvo bilo je posljedica životnih okolnosti, a ne posljedica njegove lijenosti. Nakon smrti, ova dvojica su „zamijenili uloge“.

Kad umrije siromah, odnesoše ga anđeli u krilo Abrahamovo. Umrije i bogataš te bude pokopan.
Tada u teškim mukama u paklu…

Siromah je podnosio muku na ovom svijetu, a bogataš se zabavljao. Bogataševe muke počele su nakon smrti. Molio je da Abraham pošalje Lazara makar s kapljicom vode i rashladi mu jezik. Dobio je odgovor: između nas i vas zjapi provalija golema te koji bi i htjeli prijeći odavde k vama, ne mogu,a ni odatle k nama prijelaza nema.

Između bogataša i siromaha i na zemlji je bio ogroman ponor, umjetno načinjena barijera. Bogataš se vjerojatno gnušao pogleda na siromaha prekrivenog čirevima; u najboljem slučaju nije ga ni primjećivao. Međutim, nakon smrti pojavio se drugi ponor koji je načinio Bog i koji je jasno odijelio Nebo i pakao i taj ponor ne može prijeći nijedan duh.

Bogataš se, nažalost, „probudio“ tek nakon smrti kad ga je zadesilo veliko trpljenje u paklenom ognju. Poželio je upozoriti svoju obitelj da ne čine kao što je on činio. Tu se još može nazrijeti tračak dobrote kod tog bogataš jer nije htio, kao neki ljudi kad ih zadesi zlo, da i drugi podjednako trpe. Ne, on se barem trudi
poštedjeti trpljenja svoje najbliže.

Ipak dobiva odgovor: Imaju Mojsija i Proroke! Njih neka poslušaju!’ Ako ne slušaju Mojsija i Prorokâ, neće povjerovati sve da i od mrtvih tko ustane.

Mi, umjesto Mojsija, imamo Isusa Krista koji nas je svojom Krvlju otkupio. Imamo i proroke, one koji su nam navijestili Evanđelje, i suvremene proroke koji žive među nama i koji nam propovijedaju Radosnu Vijest riječju, molitvom, pobožnostima, a prije svega Euharistijom i drugim sakramentima Crkve. Propovijedaju nam i ovu Radosnu Vijest vlastitim životom. Ti proroci smo i mi sami ako činimo kako je određeno u Svetom Pismu i ako pomažemo drugim ljudima živjeti prema istim principima. Najgora je, međutim, bešćutnost i gluhoća prema problemima drugih ljudi, a najdostojniji pohvale jest kršćanski stav zaštititi drugog čovjeka koji je naš brat u Isusu Kristu.

Razmišljam li o tome? Gospodine Isuse Kriste, molim Te za razumijevanje Evanđelja i pomoć da živim prema njegovim načelima. Ne dopusti da me zao duh zavede, ni mene ni moje bližnje.

Danas na spomendan svetih Arkanđela želim svoje razmatranje završiti riječima molitve: Sveti Mihaele arkanđele, brani nas u boju; protiv pakosti i zasjedama đavolskim budi nam zaklon. Neka mu zapovjedi Bog, ponizno molimo: Ti, vojvodo vojske nebeske, Sotonu i druge duhove zlobne, koji svijetom obilaze na propast duša, Božanskom krjepošću u pakao strovali.

A. S.

(Izvor: Živa riječ 2019. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, prosinac 2018.)

NARUČITE knjigu na:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr