Archives July 2022

Razmatranje 18. nedjelje kroz godinu (C)

Osamnaesta nedjelja kroz godinu

Pročitajte evanđeoski odlomak: Lk 12, 13-21

Biti bogat kod Boga! Život na zemlji povezan je s korištenjem različitih prolaznih dobara. Ali kao što znamo, ne smijemo se dati njima zarobiti. Ona nam trebaju služiti za zajedničko dobro i međusobno dijeljenje.

Isus nas opominje da se čuvamo duha gramzivosti i nezdravog suparništva koji zarobljava čovjeka i čini ga zarobljenikom materijalnog i prolaznog. Postoji izreka koja kaže da apetit raste s količinom pojedenog.

Znamo li pronaći zdrav odmak od onoga što nam nudi današnji modernistički svijet? Vrijedi svratiti pozornost na to kako su u vanđelju nazvani ljudi koji žive samo za prolazno, koji skupljaju samo propadljivo blago: Bezumniče! Već noćas duša će se tvoja zaiskati od tebe! A što si pripravio, čije će biti?

Bogatiti se u Bogu – znači prikupljati blago za Nebo. Živjeti poruku sv. Pavla: živjeti na ovom svijetu, ali ne biti od ovoga svijeta. Slikovito govoreći: imati srce kao na dlanu, biti drugima na raspolaganju.

Koliko vremena u svom svakodnevnom životu posvećujem zgrtanju blaga ovdje na zemlji, a koliko prikupljanju blaga za Nebo kojem se kradljivac ne približava i koje moljac ne rastače (usp. Lk 12, 33)?

Jesam li zadovoljan ocjenom koju sam dobio?

Z. L.

(Izvor: Živa riječ 2019. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, prosinac 2018.)

NARUČITE knjigu na:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr

Razmatranje 17. nedjelje kroz godinu (C)

Sedamnaesta nedjelja kroz godinu

Pročitajte evanđeoski odlomak: Lk 11, 1-13

Učenici, idući za Isusom, promatrali su ga kako se moli. Nešto ih je sigurno ganulo u njegovoj molitvi, nešto ushitilo, čim ga je jedan od učenika molio da ih nauči moliti. Već samo promatranje Isusa kako se moli, njima je bilo privlačno. Htjeli su ga nasljedovati.

Oni osjećaju da je njegova molitva autentična i živa, da je nešto što vrijedi upoznati. Isus ispunjava njihovu molbu i uči ih kako moliti. Na prvom mjestu preporučuje da mole da Božje Ime bude čašćeno i slavljeno u svijetu.

Kada započinjemo molitvu trebamo sebi dozvati u svijest da je Bog onaj komu upravljamo molitvu, a ne neki čovjek ili stvar.

Zatim preporučuje da se mole za dolazak Božjega Kraljevstva. Ova molitva sadrži priznanje da su Božji planovi prioritet, da se njegovi planovi i zapovijedi trebaju držati na zemlji jer su najveće dobro.

Je li naša molitva poticaj drugima da slave Boga? Jesmo li uistinu spremni uvoditi Božje Kraljevstvo i njegov zakon u ovaj svijet? Želimo li svim srcem da njegova Riječi ima prvenstvo pred našom?

M. S.

(Izvor: Živa riječ 2019. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, prosinac 2018.)

NARUČITE knjigu na:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr

Razmatranje – 16. nedjelja kroz godinu

Šesnaesta nedjelja kroz godinu

Pročitajte evanđeoski odlomak: Lk 10, 38-42

Isus dolazi u goste svojim prijateljima. To je događaj koji Učitelju daje mogućnost svratiti pozornost i baciti svjetlo na ono što je u nama.

Marta prima Isusa i zaokupljena je služenjem. Njezina sestra, zadubljena je i zagledana u Isusa, sjedi do njegovih nogu, odvojena od svijeta – jer ima svog Učitelja i može ga slušati. To je primjer koji nam pokazuje kako su ljudi obdareni različitim talentima. Jedni imaju talent slušati, hrane se njegovom Riječju i naukom, drugi – služenja drugom čovjeku.

Istovremeno, na javu izlazi negodovanje zbog rasta i razvoja drugih prema vlastitim potrebama; naime Marta predbacuje sestri i moli Isusa za intervenciju. U svom odgovoru, Isus pred sestrama otkriva istinu o našim potrebama, o našoj nutrini.

Živeći u zajedništvu trebamo nastojati prepoznati te želje i dopustiti jedni drugima da ih u sebi razvijamo – bez žaljenja i predbacivanja drugima – u slobodi srca. I jedna i druga strana međusobno se nadopunjuju.

Često se na početku treba ispuniti Riječju i njezinim bogatstvom, kako bi kasnije, crpeći iz tog izvora, izišli i zauzeli se za drugog čovjeka iz ljubavi prema njemu. Ovi talenti i bogatstva uvijek potječu iz istog izvora, od Jedinoga Boga koji nas ljubi i osposobljava za sve što je potrebno. Razvijajući svoje talente, izražavamo zahvalnost Bogu i činimo mu radost takvim svojim stavom.

Nosimo li u sebi želju činiti radost Bogu?

H. C.

(Izvor: Živa riječ 2019. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, prosinac 2018.)

NARUČITE knjigu na:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr

NOVO: Mjesec Krvi Kristove – knjiga

Predstavljamo vam novu knjigu

Mjesec Krvi Kristove

autor: don Luigi M. Epicoco

broj stranica: 174

prijevod sa: talijanskog jezika

Narudžbe primamo na:

info@cpps.hr

ili

01 45 00 130

VAŽNO: Promjena molitvenog programa 21. i 24. srpnja

Draga braćo i sestre!

Zbog duhovnih vježbi koje će se održavati u Prozorju od 19. do 24. srpnja

uobičajeni molitveni program se prebacuje

sa 21. na 24. srpanj

Zato u nedjelju, 24. srpnja, početak programa je

od 17 sati sa sv. Ispovijedi i klanjanjem,

a u 18 sati je sv. Misa

Blagoslovljena Krv Kristova!

Razmatranje – 15. nedjelja kroz godinu

Petnaesta nedjelja kroz godinu

Pročitajte evanđeoski odlomak: Lk 10, 25-37

Odlomak iz Evanđelja koje nam je danas upućeno tiče se same bîti puta koji vodi k spasenju. Upravo danas čitamo o mladiću koji je postavio ono najvažnije pitanje koje čovjek može uopće postaviti: … što mi je činiti da život vječni baštinim? Isus pitanjem odgovara na pitanje: »U Zakonu što piše? Kako čitaš?«
Odgovori mu onaj: »Ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svoga, i svom dušom svojom,
i svom snagom svojom, i svim umom svojim; i svoga bližnjega kao sebe samoga!« Reče mu na to Isus: »Pravo si odgovorio: To čini i živjet ćeš.«

To je najkraće, a istovremeno najrazumljivije tumačenje naše vjere: Ljubi Boga i bližnjega. Ljubi kako je pisano, a ne drugačije. Ako Isus nije ništa promijenio, može li onda promijeniti čovjek?

Prisjećajući se svojih korijena – da nas je Bog stvorio iz ljubavi na svoju sliku i priliku – vidjet ćemo da nam Bog uistinu po svojim zapovijedima želi pomoći da se vratimo vlastitim korijenima, onoj prvotnoj slici o Bogu; slici koju na određen način zastire grijeh koji ranjava našu ljudsku narav.

Dijalog između Isusa i mladića pokazuje nam općenito smisao postavljanja pitanja Bogu. Imamo pravo pitati, a Bog pojašnjava na takav način da bismo mogli razumjeti. To je temelj djetinjega stava: dijete puno pita kako bi moglo ići kroz život odvažno.

Mladić je postavio Isusu još jedno važno pitanje: A tko je moj bližnji? Isus je slikovito odgovorio na konkretno pitanje što je mladom čovjeku pomoglo donijeti vlastiti zaključak. Prispodoba o milosrdnom
Samaritancu završava zaključkom koji je donio sam mladić: Bližnji je dakle onaj koji mu iskaza milosrđe.
Isus mu reče: Idi pa i ti čini tako! Bog obično svakomu od nas na životni put stavlja čovjeka koji je na neki način izranjen kako bismo imali priliku provjeriti koliko je autentična naša vjera, da bismo imali priliku
iskazati milosrđe svojem bližnjemu.

A ja, kako ja odgovaram Bogu na njegov poziv da činim djela milosrđa? Kojemu od ove trojice prolaznika sam sličan? Prolazim li pored ranjenog čovjeka koji treba pomoć praveći se da ga ne vidim? Možda sam
toliko otupio da me uopće ne zanima tuđe trpljenje: samo da stignem do cilja koji sam sebi odredio, samo da meni bude dobro?

Možda su me uspjeli uvjeriti da ne mogu pomoći drugom čovjeku, pa čemu uopće time razbijati glavu, truditi se, a možda se izložiti i opasnosti da me ismiju? A možda?… Možda sam poput ovog milosrdnog Samaritanca koji se zaustavlja na putu kako bi se smilovao drugom čovjeku u nevolji, kako bi
se pobrinuo za njega, pomogao mu da riješi poteškoće, pomogao mu ozdraviti? A što je bio uzrok bolesti čovjeka iz prispodobe? Izravno – zli ljudi koji su ga ranili. Neizravno – sotona koji je preko tih ljudi izvršio
djelo mržnje – uništenja.

Moguće je prenijeti ovo sotonsko djelovanje i na duhovu razinu. Tjelesne rane je lakše primijetiti, one kod normalnog čovjeka izazivaju sućut. Ali puno je teže primijetiti duhovne rane koje je nekomu zadao sotona, posredno preko ljudi ili neposredno preko čovjekove psihe; jer čovjek koji je ranjen na isti taj način obično ranjava druge. Zarobljenost grijehom, duhovne rane najčešće interpretiramo kao zlo i htjeli bismo da čovjek sam s time iziđe na kraj, a on to zapravo nije u stanju. Jednako kao ovaj ranjeni čovjek iz prispodobe.

Vrijedi se sagnuti nad takvim čovjekom i preporučiti mu ono što sami primamo: Božje milosrđe u sakramentu pomirenja. U tom sakramentu liječe se duhovne rane. Oslobađamo se ropstva grijeha i zloga.
Postoji i druga mogućnost iskazivanja milosrđa čovjeku ranjenom grijehom. To je naše praštanje. Gospodine, nauči me ljubiti i praštati kao što Ti praštaš. Amen!

A. S.

(Izvor: Živa riječ 2019. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, prosinac 2018.)

NARUČITE knjigu na:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr

Razmatranje – 14. nedjelja kroz godinu

Četrnaesta nedjelja kroz godinu

Pročitajte evanđeoski odlomak: Lk 10, 1-12.17-20

…radujte se što su vam imena zapisana na nebesima.

Duhovna borba, borba sa zlim duhovima uvijek je aktualna na toj zemlji. Borba je stalna zadaća svih Isusovih učenika, a pobjeda nad zlodusima znak je prisutnosti Božjeg Kraljevstva već ovdje na ovom svijetu. Ali ne radujte se što vam se duhovi pokoravaju – govori Isus – nego radujte se što su vam
imena zapisana na nebesima.

Jednom će završiti borba sa zlim duhovima, a pakao će konačno biti pobijeđen. Isus kaže da se više moramo radovati radi toga što nam je pripravljeno mjesto u Kraljevstvu Nebeskom. To je najvažnije.

Možemo u životu puno toga učiniti, biti dionici brojnih dobrih, lijepih i spektakularnih pobjeda za Gospodina Boga. Ali nije važno što mi radimo za Gospodina Boga, nego što On čini za nas. I tko je On za
nas. On je naš najdraži Otac! Pripravio nam je Nebo. Mnogo puta nam je ponovio da je naša nagrada na Nebu, da je upravo Nebo naš konačni cilj – naš Dom.

Imamo svoj Dom, nismo sirote. To je vrlo važno za nas. Ta svijest da nismo prepušteni sami sebi. Postoji netko tko nas do ludila obasiplje ljubavlju – već sada! I čezne za nama! Čeka nas u nebeskom Domu koji je za nas veličanstveno pripravljen.

Svatko se jednom želi vratiti u svoj dom. Čak se i najveći junak, koji je sudjelovao u brojnim pobjedničkim bitkama, želi vratiti kući. Netko tko je na dalekom putu, netko tko ispunjava najuzvišeniju zadaću za čovječanstvo – i on se želi jednom vratiti svome domu.

Ima i onih koji na ovoj zemlji nisu upoznali istinski dom, nisu doživjeli toplinu obiteljskog doma, ljubav i potporu. Oni posebno čeznu za domom. Dom je mjesto gdje se najviše osjećamo svoji.

Mjesto prema kojem smjeramo i hitimo to je Dom Oca Nebeskoga koji nam već ovdje na
ovoj zemlji daje osjetiti svoju brigu, zaštitu i ljubav. Ondje će na poseban način konačno zadovoljiti sve naše čežnje i želje. U domu se osjećamo sigurni i radosni.

Osjećaš li se kao ljubljeno Božje dijete?

Jesi li Bogu povjerio svoj život?

Ako ne, možeš to učiniti sada, riječima 131. psalma: O Jahve, ne gordi se moje srce niti se oči uznose. Ne idem za stvarima velikim ni za čudima što su iznad mene. Ne, ja sam se smirio i upokojio dušu svoju; kao dojenče na grudima majke, kao dojenče duša je moja u meni. U Jahvu se, Izraele, uzdaj odsada dovijeka.

I. J.

(Izvor: Živa riječ 2019. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, prosinac 2018.)

NARUČITE knjigu na:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr