VAŽNO: Promjena molitvenog programa 21. i 24. srpnja

Draga braćo i sestre!

Zbog duhovnih vježbi koje će se održavati u Prozorju od 19. do 24. srpnja

uobičajeni molitveni program se prebacuje

sa 21. na 24. srpanj

Zato u nedjelju, 24. srpnja, početak programa je

od 17 sati sa sv. Ispovijedi i klanjanjem,

a u 18 sati je sv. Misa

Blagoslovljena Krv Kristova!