Što simbolizira kalež?

30/06/2015 cpps 0

  Za kršćane kalež ima veliku euharistijsku važnost. To je osobito točno otkako je primanje sv. Pričesti pod objema prilikama ponovno dopušteno u cijeloj Crkviv […]

No Image

Nemam vremena! Čeka me kompjuter…

22/06/2015 cpps 0

Suvremena audiovizualna civilizacija velika je zapreka za postizanje sabranosti i nutarnje smirenosti. Ona utječe na čovjeka, naročito na mlade, snažnim podražajima. Danas su mediji – […]

No Image

The Dream Continues….

15/06/2015 cpps 0

Poruka Generalnog moderatora Družbe Misionara Krvi Kristove (s prijevodom): The Missionaries of the Precious Blood 1815-2015 The Dream Continues…. We are only a month away […]