Archives 2014

KRUNICA POBJEDE

Na početku, znak križa te:

Oče naš, Zdravo Marijo, Vjerovanje.

(Na velika zrnca Gospine krunice: 1 x)
“Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom – i riječju svoga Svjedočanstva” (Otk 12, 11)

(Na mala zrnca: 10 x)
Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova – spasi nas!

(Na kraju krunice: 1 x)
Vječni Oče, prikazujemo ti Pre­dragocjenu Krv Isusa Krista kao zadovoljštinu za svoje grijehe, na utjehu duša u čistilištu i za potrebe svete Crkve.

Na kraju:

Hvaljen i slavljen uvijek bio Isus,
Koji nas je otkupio svojom Krvlju! (3 x)

Mariji, Majci Predragocjene Krvi

Marijo, Majko Predragocjene Krvi,
ti si izvor iz kojega je potekao zemaljski život tvoga Sina Isusa Krista.
Ti si Majka koja je svoga Sina pratila sve do križa
pod kojim si postala i nama Majka. Budi uz nas sve dane našega života,
naša pomo­ćnica i naša zaštitnica. Upravljaj naša srca k Srcu svoga Sinu
da njegova sveta Krv ne bude uzalud prolivena za nas.
Izmoli nam milost da se i mi zajedno s tobom, sa svim anđelima i svetima,
zauvijek pridružimo vječnom hvalospjevu Božjoj lju­bavi u nebesima u vječnosti.
Amen.

LITANIJE KRVI KRISTOVE

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče, nebeski Bože, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se.
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se.

Krvi Krista, Jedinorođenoga Sina Vječnoga Oca, spasi nas!
Krvi Krista, utjelovljene Riječi Božje,
Krvi Kristova, novoga i vječnoga Zavjeta,
Krvi Kristova, u smrtnoj borbi na zemlju potekla,
Krvi Kristova, koja si kod bičevanja izvirala,
Krvi Kristova, ispod trnove krune prokapala,

Krvi Kristova, na križu prolivena,
Krvi Kristova, cijeno našega spasenja,
Krvi Kristova, bez koje nema oproštenja,
Krvi Kristova, u Euharistiji okrepo i čišćenje duša,
Krvi Kristova, rijeko milosrđa,
Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova,
Krvi Kristova, snago mučenika,
Krvi Kristova, jakosti priznavalaca,
Krvi Kristova, koja rađaš djevice,
Krvi Kristova, čvrstoćo onih koji su u pogibli,

Krvi Kristova, okrepo umornih,
Krvi Kristova, u plaču utjeho,
Krvi Kristova, nado pokornika,
Krvi Kristova, utjeho umirućih,
Krvi Kristova, mire i milino srdaca,
Krvi Kristova, jamstvo vječnoga života,
Krvi Kristova, koja izbavljaš duše iz čistilišta,
Krvi Kristova, svake slave i časti predostojna,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grije­he svijeta, oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grije­he svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grije­he svijeta, smiluj nam se.

R. Otkupio si nas, Gospodine, Krvlju svojom.
O. I postadosmo kraljevstvo Boga na­šega.

Pomolimo se. Oče, koji si po Krvi svo­ga Jedinorođenca otkupio svijet, uzdrži u nama djelo svoga milosrđa kako bismo, sjedinjeni s Isusom, posredni­kom Novoga Saveza, postizali plodo­ve svoga otkupljenja.
Po Kristu Go­spodinu našemu. Amen.

Za vedrinu duha

Gospodine, udjeli mi vedrinu duha
da prihvatim što ne mogu promijeniti;
daj mi hrabrosti da mijenjam što
mogu promijeniti i mudrosti da
razlikujem jedno od drugoga.

DEVETNICA U ČAST KRVI KRISTOVE

Gospodine Isuse Kriste, kada si se, četrdeset dana nakon svoga us­krsnuća, vratio Ocu u nebo, obećao si svojim učenicima Duha Svetoga. Devet su dana zajedno čekali i molili da prime Dar nad svim darovima i ta­ko postanu istinski apostoli.

Uzdajući se da ćeš i nama danas dati što nam je potrebno za naše spasenje i blago­slov, molimo te: Rasvijetli naš um i očisti naše srce da naučimo kako treba moliti. Kao i apostolima, daruj i nama milost da možemo moliti zajedno s Marijom jer ona je “službenica Gospodnja” i “svemoć koja zagovara”.

Gospodine, ti si rekao: “Molite i primit ćete, tražite i naći ćete, ku­cajte i otvorit će vam se!” Potaknuti tvojim obećanjem, dolazimo ti danas s ovom posebnom potrebom:

(trenutak tišine – reći nakanu)

Dobri Isuse, pouzdajemo se u tvoju ljubav i neizmjerno milosrđe koje si nam iskazao u svojoj Predragocje­noj Krvi. Uvijek si imao vremena i samilosti za siromahe i bolesne, za prezrene i grješnike. Otro si suze udovici iz Naima, uslišao si poganskog stotnika i nagradio Martino pouzdanje. Udijeli i nama radosno iskustvo tvoje osobite pomoći.

Ali ako naše želje ne odgovaraju tvome božanskom planu, ojačaj nas posebnom snagom vjere. Zajedno s tobom želimo i mi ponizno prihvatiti: “Oče, ne moja, nego Tvoja volja neka bude.” Udijeli nam čvrsto povjerenje da su tvoji putovi uvijek bolji, iako ih često ne razumijemo.

Zahvaljujemo ti što ćeš nas uslišati, jer ti si ljubav i sve što nam daješ ili pripuštaš, vodi nas k našem vječnom cilju i služi našem posvećenju.

Amen.

Moli se 9 dana, uz druge molitve na čast Krvi Kristove – po želji.

Načela Škole poniznosti

Terideset i jedno načelo “Škole poniznosti” potječe od don Francesca Albertinia (1170.-1819.), duhovnog oca sv. Gašpara del Bufala koji je osnovao Družbu Misionara Krvi Kristove. U prvom razdoblju razvitka Družbe, kada se svakog dana u mjesecu razmatralo odgovarajuće načelo, “Škola poniznosti” je služila za produbljivanje duhovnosti misionara, napose pri tzv. kratkom ispitu savjesti prije ručka…

Predstavljamo jednostavan i slobodan prijevod tih načela, čime želimo približiti staru tradiciju mišljenju i ukusu današnjeg čovjeka…

Načela:
1. Tko ne živi ponizno, nije dostojan ući u Kraljevstvo Božje.
2. O, prava je istina da je bez poniznosti sve obmana i ispraznost!
3. Postigneš li pravu poniznost, postigao si sve.
4. Dopustiš li poniznosti da ti bude pratilja na svakom koraku, bi ćeš sretan.
5. Naći ćeš utjehu ako radosna srca prihvatiš poniženje.
6. Tko se smatra malenim, lako prihvaća gorčinu i ne uznemiruje se.
7. Ponizna duhom i srcem Bog u vječnosti uzvisuje.
8. Mirnim i poniznim prihvaćanjem prezira stječeš neprocjenjivu veličinu.
9. Osvješćivanje vlastitog neznanja i ništavnosti lijek je protiv oholosti i umišljenosti.
10. Gledaj svoj jad i svoju ništavnost pa ćeš i u poniženju biti strpljiv.
11. Odbačen i srcem ponizan otkriva dragocjenost ismijavanja i uvreda.
12. U trenucima nepravde misli na prah iz kojega si nastao.
13. Ako ne znaš oprostiti uvrede, jasno pokazuješ nedostatak poniznosti.
14. Poniženje je preteško za onoga tko ne želi razmišljati o svojoj ništavosti.
15. Plodonosna težnja za poniznošću razmatranje je osobne ništavosti u svjetlu Božje veličine.
16. Svako dobro u tebi Božji je dar.
17. Kako se usuđuješ računati na sebe kad si sve dobio od Boga na dar?
18. Moj život je prolazan. Poput praha i dima sam, a ipak je u meni još toliko oholosti i taštine.
19. Budno promatranje otvorenog groba uči poniznosti.
20. Biti nenavezan na vlastita uvjerenja znak je poniznosti.
21. Nikad neće biti istinski ponizan onaj tko sebe previše cijeni i voli.
22. Podnositi vlastite greške i greške drugih plod je istinske poniznosti.
23. Radosno služenje svakome plod je težnje za poniznošću.
24. Tko iskreno teži za poniznošću, neka poštiva druge cijeneći samoga sebe vrlo nisko.
25. Ismijavanje i nepoštivanje drugih proizlazi iz pretjerane sigurnosti u samoga sebe.
26. Ako radeći padneš u kakvu pogrešku, nemoj se uznemiravati, nego budi ponizna srca.
27. Kada je srce skrušeno i poniženo, nije od Boga odbačeno.
28. Ukazivanje na greške u ponizna čovjeka ne izaziva ljutnju.
29. Pouzdanje u Boga, umjesto u samoga sebe izaziva ljutnju.
30. Slavljenje Boga i ljubav prema Bogu duša su i srce poniznosti.
31. Svidjeti se Bogu važnije je od ljudske slave i priznanja.

(iz: Družba misionara Krvi Kristove, Škola poniznosti, Zagreb, 2005.)

– Opširna razmatranja svakog načela možete pročitati u knjižici Škola poniznosti.

Potpuni oprosti za članove ZKK

* poptuni oprost na dan učlanjenja u ZKK

21.10. svetkovima sv. Gašpara del Bufala

1.7. svetkovina Presvete Krvi za ZKK (prema starom kalendaru)

15.9. blagdan Sedam Žalosti Marijinih

24.5. blagdan Pomoćnice kršćana i Majke Predragocjene Krvi

3.12. blagdan sv. Franje Ksaverskog

29.4. blagdan sv. Katarine Sijenske

4.2. blagdan sv. Marije De Mattias

Okružnica Živi kalež – svesci

Okružnica Živi kalež izlazi još od 1996. pa sve do danas.

Sakupljeni su svi brojevi te tiskani u par svezaka (od 1996. do 2010. godine).

Sadrže razne teme o Krvi Kristovoj, Utemeljitelju, svecima zaštitnicima Družbe i Zajednice Krvi Kristove, razne događaje koji su se zbili u Zajednici širom Hrvatske i izvan nje, razna iskustva, razne teme iz duhovnosti Krvi Kristove…

Sveske posebno preporučamo članovima ZKK a također i svima koje to zanima.

Mjesečnu okružnicu Živi kalež možete naručiti preko našega

emaila cpps.zagreb@post.t-com.hr

ili

telefona 01/45 00130

Slike u raznim formatima

Slike utemeljitelja sv. Gašpara del Bufala, sv. Franje Ksaverskoga i Majke Predragocjene Krvi u raznim formatima:

20,00 x 15,00 cm – 5 kn

30,50 x 20,50 cm – 10 kn

40,50 x 30,00 cm –  15 kn

50,00 x 40,00 cm – 20 kn

Narudžbe na:

Misionari Krvi Kristove
Razgled 3, 10 000 ZAGREB
tel. 01/45 00 130
email: info@cpps.hr

Statut i temelji formacije ZKK – knjižica

Knjižica “Statut i temelji formacije” govori o bitnim svojstvima, ciljevima i organizaciji Zajednice Krvi Kristove. Od srca preporučamo svim članovima ZKK, kao i onima koji žele upoznati našu Zajednicu.

Među mnogovrsnim bogatsvom oblika kršć. života Duh Sveti potiče u Crkvi pojedince i grupe vjernika na posebno čašćenje misterija Krvi Kristove koja je postala centrom njihova nasljedovanja Krista, u službi Bogu i braći ljudima. Na taj način ti vjernici žive u Crkvi spomen na Krista “koji nas ljubi, koji nas Krvlju svojom otkupi od naših grijeha (Okt 1,5).

Zajednica Krvi Kristove, zvana tradicionalno “Pia Unione del Preziosissimo Sangue“, je duhovna obitelj koja se razvijala pod okriljem svtoga Gašpara del Bufala, apostola Predragocjene Krvi. Ona se sastoji od vjernika pojedinca (laika, redovnika, svećenika) i vjerničkih zajednica (redovničke družbe, udruženja, bratovštine, itd.) koji se trude živjeti i produbljivati duhovnost Krvi Kristove” (iz Općeg statuta ZKK, br. 2-3).

Opseg: 56 stranica

Format: 10,50 x 15,00 cm

Izdano: 2009., Zagreb

Narudžbe na:

Misionari Krvi Kristove
Razgled 3, 10 000 ZAGREB
tel. 01/45 00 130
email: info@cpps.hr