Potpuni oprosti za članove ZKK

* poptuni oprost na dan učlanjenja u ZKK

21.10. svetkovima sv. Gašpara del Bufala

1.7. svetkovina Presvete Krvi za ZKK (prema starom kalendaru)

15.9. blagdan Sedam Žalosti Marijinih

24.5. blagdan Pomoćnice kršćana i Majke Predragocjene Krvi

3.12. blagdan sv. Franje Ksaverskog

29.4. blagdan sv. Katarine Sijenske

4.2. blagdan sv. Marije De Mattias