Načela Škole poniznosti

Terideset i jedno načelo “Škole poniznosti” potječe od don Francesca Albertinia (1170.-1819.), duhovnog oca sv. Gašpara del Bufala koji je osnovao Družbu Misionara Krvi Kristove. U prvom razdoblju razvitka Družbe, kada se svakog dana u mjesecu razmatralo odgovarajuće načelo, “Škola poniznosti” je služila za produbljivanje duhovnosti misionara, napose pri tzv. kratkom ispitu savjesti prije ručka…

Predstavljamo jednostavan i slobodan prijevod tih načela, čime želimo približiti staru tradiciju mišljenju i ukusu današnjeg čovjeka…

Načela:
1. Tko ne živi ponizno, nije dostojan ući u Kraljevstvo Božje.
2. O, prava je istina da je bez poniznosti sve obmana i ispraznost!
3. Postigneš li pravu poniznost, postigao si sve.
4. Dopustiš li poniznosti da ti bude pratilja na svakom koraku, bi ćeš sretan.
5. Naći ćeš utjehu ako radosna srca prihvatiš poniženje.
6. Tko se smatra malenim, lako prihvaća gorčinu i ne uznemiruje se.
7. Ponizna duhom i srcem Bog u vječnosti uzvisuje.
8. Mirnim i poniznim prihvaćanjem prezira stječeš neprocjenjivu veličinu.
9. Osvješćivanje vlastitog neznanja i ništavnosti lijek je protiv oholosti i umišljenosti.
10. Gledaj svoj jad i svoju ništavnost pa ćeš i u poniženju biti strpljiv.
11. Odbačen i srcem ponizan otkriva dragocjenost ismijavanja i uvreda.
12. U trenucima nepravde misli na prah iz kojega si nastao.
13. Ako ne znaš oprostiti uvrede, jasno pokazuješ nedostatak poniznosti.
14. Poniženje je preteško za onoga tko ne želi razmišljati o svojoj ništavosti.
15. Plodonosna težnja za poniznošću razmatranje je osobne ništavosti u svjetlu Božje veličine.
16. Svako dobro u tebi Božji je dar.
17. Kako se usuđuješ računati na sebe kad si sve dobio od Boga na dar?
18. Moj život je prolazan. Poput praha i dima sam, a ipak je u meni još toliko oholosti i taštine.
19. Budno promatranje otvorenog groba uči poniznosti.
20. Biti nenavezan na vlastita uvjerenja znak je poniznosti.
21. Nikad neće biti istinski ponizan onaj tko sebe previše cijeni i voli.
22. Podnositi vlastite greške i greške drugih plod je istinske poniznosti.
23. Radosno služenje svakome plod je težnje za poniznošću.
24. Tko iskreno teži za poniznošću, neka poštiva druge cijeneći samoga sebe vrlo nisko.
25. Ismijavanje i nepoštivanje drugih proizlazi iz pretjerane sigurnosti u samoga sebe.
26. Ako radeći padneš u kakvu pogrešku, nemoj se uznemiravati, nego budi ponizna srca.
27. Kada je srce skrušeno i poniženo, nije od Boga odbačeno.
28. Ukazivanje na greške u ponizna čovjeka ne izaziva ljutnju.
29. Pouzdanje u Boga, umjesto u samoga sebe izaziva ljutnju.
30. Slavljenje Boga i ljubav prema Bogu duša su i srce poniznosti.
31. Svidjeti se Bogu važnije je od ljudske slave i priznanja.

(iz: Družba misionara Krvi Kristove, Škola poniznosti, Zagreb, 2005.)

– Opširna razmatranja svakog načela možete pročitati u knjižici Škola poniznosti.