Zahvala za dar Euharistije

Slavimo Te i zahvaljujemo Ti, Gospodine Isuse, što nas pozivaš da se hranimo Tvojim Tijelom i pije­mo Tvoju Krv. Vjerujemo u Tvoju prisutnost pod euha­ristijskim prilikama. Po tim otajstvima obnavljaš Vječni savez svoje ljubavi s narodom kojeg si sebi stekao svojom Krvlju. Želimo živjeti ovaj savez i sva­kog dana postajati sve više klanjatelji i klanja­teljice u duhu i istini, te životom svjedočiti za spasiteljsku vrijednost Tvoje Krvi.

Daj da se svi oni koji su daleko, približe Tebi snagom Tvoje Krvi; da se sruši zid koji nas dijeli, te da svi budu jedno u Tvom otajstvenom Tijelu – Crkvi koja je rođena u Tvome, na križu otvorenom boku. Daj da primajući Tvoju Krv, cijela Crkva primi i Duha Tvoje ljubavi, te nauči ljubiti kao što si Ti ljubio, prihvaćajući čašu Očeve volje i noseći spasonosni križ.

Izlij ponovo iz svoga boka Krv i Vodu koje će nas oprati od naših grijeha i poticati da živimo otvoreni za potrebe braće i sestara po Tvome primjeru. Neka primanje Tvoga Tijela i Krvi obnavlja Tvoju Crkvu i opaja sve vjernike svetom radošću. Amen.