Posveta Predragocjenoj Krvi Kristovoj

Hvala Ti, Gospodine Isuse Kriste, što si postao čovjekom da na zemlji objaviš ljubav Vječnog Oca. Hvala Ti, Sine Božji; Ti si uzeo naše tijelo i krv da nam postaneš bratom i prijateljem. Hvala Ti, Dobri Pastiru, što si dao svoj život za svoje stado da opereš i posvetiš svojom Krvlju sve one koji Tvoju Riječ primaju i tako imaju udioništvo u žrtvi pomirenja. Tebe, Gospodine, hvalimo i slavimo sa svim anđe­lima i svetima, jer si svojom Krvlju uništio krivnju čovječanstva. Veličamo Te što si dajući svoj život, darovao nam novu nadu; umirući za nas, smrt nam je postala prijelazom u uskrsnuće; iskazujući nam milo­srđe, postajemo u zajedništvu s Tobom izvorom milo­srđa i pomirenja.

Spasitelju naš, hvalimo Te i slavimo što si nas po Krštenju i Potvrdi pridružio svom otajstvenom Tijelu – Crkvi. Po Euharistiji zapečaćuješ vez ljubavi i mi­ra; po sakramentu Pomirenja liječiš rane našeg ze­malj­skog putovanja ili obnavljaš život milosti ako nije izgubljen. Isuse, veličamo Te i častimo radi Tvoje Riječi i sakramenata koji nas čine živim udo­vima Crkve. Zahvaljujemo Ti za one, koji umjesto Tebe upravljaju Tvojim stadom koje si stekao svojom vlastitom Krvlju. Gospodine, hvala Ti također, za sve ljude preko kojih smo smjeli primiti vjeru. Hvala Ti za sve one koji su nas vodili putem ljubavi. Danas Ti želimo posebno zahvaliti što u Tvojoj svetoj Krvi nalazimo smisao življenja, trpljenja i umiranja. Iz ljubavi si postao čovjekom, trpio i umro na križu; tako si nam omogućio da i mi možemo darovati svojim životom, trpljenjem i smrću istinsku ljubav Bogu Ocu i svim ljudima.

Zato se danas (iznova) posvećujemo Tvojoj Pre­dra­gocjenoj Krvi. Obnavljamo svoju krsnu posve­tu i že­limo biti svjesniji, radosniji i spremniji članovi Tvoga Tijela – Crkve. Želimo svojim životom na­do­punjati što još manjka otkupljenju svijeta. Naše vrije­me je Tvoje. Naša je radost da Tebe raz­ve­se­lju­je­mo. Želimo da svojim trpljenjem sudjelujemo u Tvojoj otkupiteljskoj ljubavi. S tobom želimo dati svoju krv i život za spasenje čovječanstva.

Gospodine, dopusti da budemo s Tobom „rijeka milosrđa“ koja pobjeđuje strah i zle duhove; koja daje snagu onima koji su u opasnosti, koja tješi i jača trpeće, koja pokazuje put onima koji ga traže, koja potiče zalutale na obraćenje, koja ohrabruje Bogu posvećene, koja pomaže umirućima a pokojnima dariva vječni mir.

Gospodine Isuse Kriste, radi svoje Predragocjene Krvi, daruj nam vjernost ovoj posveti koju Ti danas upravljamo (obnavljamo). Učini da budemo revni u promatranju i štovanju otajstva Tvoje ljubavi. Jačaj nas u širenju ove pobožnosti da bi još mnogi svje­snije imali udjela u molitvama Predragocjene Krvi i u na­šem životu koji neka služi proslavi Oca u nebu i spasenju čovječanstva. Amen.

Marijo, Majko Predragocjene Krvi, moli za nas!

Sveti Gašpare, moli za nas!

Sveti Franjo Ksaverski, moli za nas!

Sveta Marijo De Mattias, moli za nas!