Molitva sv. Gašparu za zaštitu u vrijeme koronavirusa

Sveti Gašpare,

u nevoljama ovoga vremena, molimo te da nas zagovaraš pred prijestoljem našeg nebeskog Oca. Dok si bio u progonstvu i sam si iskusio muku zatvora i bol zbgo odvojenosti od svoje obitelji. Molimo tvoj sveti zagovor za sve one koji ovih dana žive u izolaciji i ograničena im je sloboda kretanja.

Rekao si i da smo svi bolesnici u jednoj velikoj bolnici svijeta. Na posebno dramatičan način danas proživljavamo ovu stvarnost. Molimo, stoga, tvoj sveti zagovor za sve bolesne, kao i za one koji, često i na rubu svojih snaga, o njima brinu.

Podsjećao si i kako je dobar savjetnik pomirao na smrt. Ona nam je ovih dana osobito blizu. Molimo tvoj sveti zagovor za sve umrle te da isprosiš utjehu i snagu svima koji za njima tuguju.

Sveti Gašpare, po tvom moćnom zagovoru želimo svoje utočište pronaći u Ranama Gospodina našega Isusa Krista, vjerujući u snagu njegove otkupiteljske Krvi. Amen.

Sveti Gašpare del Bufalo, moli za nas!

Izdaje:
Centar pomirenja
Prozorska 167, Prozorje
10370 Dugo Selo
centarpomirenja@gmail.com