Molitva Duhu Svetomu

Duše Sveti, dahni u mene ­da što je sveto mislim.
Duše Sveti, potakni me ­da što je sveto činim.
Duše Sveti, privuci me ­da što je sveto ljubim.
Duše Sveti, ojačaj me ­da što je sveto štitim.
Duše Sveti, zaštiti me ­da što je sveto nikada ne izgubim.
Amen.
(sv. Augustin)