Himan Krvi Kristovoj

Svi narodi plješćite rukama*
i kličite pjesmu radosnu Gospodinu.

Jer je Gospodin veoma uzvišen*
objavio nam milosrđe svoje.

Jer ne poštedi vlastitoga Sina svoga*
već ga dade za sve nas.

Da se spasimo i oslobodimo grijeha naših*
Krvlju Njegovom.

Da se Krvlju Njegovom opravdamo*
i izbavimo od srdžbe Njegove.

Da mi koji s Njim rastavljeni bijasmo*
opet se pomirimo Krvlju Sina Njegova.

Gospodine i Bože moj,*
što da Ti vratim, za sve što si mi dao?

Uzet ću kalež spasenja*
i zazvat ću moć te Krvi.

Pjevajte Isusu svi sveti Njegovi*
pjevajte i priznajte svetost Njegovu.

Jer on nas je ljubio*
i oprao u Krvi svojoj.

I postao pomoćnikom,*
i Spasiteljem našim.

Navijeke budi slavljena Krv Isusova*
jer nam učini ta čudesa.

Slavljen budi Isus navijeke*
i neka se napuni nebo i zemlja slavom Krvi Njegove.

Isusu, Sinu Božjemu, koji nas je otkupio svojom Krvlju*
dođite da se poklonimo.

(Autor: sv. Marija De Mattias)