Čin vjere, ufanja i ljubavi

Molitve tijekom dana

Čin vjere

Vjerujem čvrsto sve što je Isus Krist učio i što sveta Katolička Crkva predlaže vjerovati, jer si to objavio ti, Bože, koji si nepogrešivo istinit. U toj vjeri želim živjeti i umrijeti. O, Bože, umnoži moju vjeru!

Čin ufanja (nade)

Ufam se u te, Bože moj, da ćeš mi po zaslugama Isusove muke i smrti i po mojim dobrim djelima, učinjenima tvojom pomoću, oprostiti grijehe i dati nebesku slavu. A to se ufam zato jer si to obećao ti, Bože moj, koji si u svojem obežanju stalan i vjeran. O, Bože, učvrsti moje ufanje!

Čin ljubavi

Ljubim te, Bože moj, svim svojim srcem i dušom više nego sve drugo na svijetu, jer si dostojan svake ljubavi, i radi tebe ljubim svoga bližnjega kao samoga sebe. O, Bože, užezi ognjem svoje ljubavi moje srce!