Archives June 2022

Duhovne vježbe, 19.-24. srpnja

Duhovne vježbe Lectio divina sa sv. Matejem

19.-24. srpnja

Voditelj: p. Ilija Grgić, CPPS

Tema: Povjeriti se Isusu

Mjesto: Centar pomirenja, Prozorje

Program možete vidjeti na plakatu:

Prijave: centarpomirenja@gmail.com ili +385/091 5130 107 (Jadranka)

Prilikom prijave osoba se obvezuje na šutnju i duhovno praćenje!

Razmatranje – 13. nedjelja kroz godinu

Trinaesta nedjelja kroz godinu

Pročitajte evanđeoski odlomak: Lk 9, 51-62

Završetak devetog poglavlja Evanđelja po Luki pokazuje nam kako se čovjek često mimoilazi s Božjom voljom. Suprotno odlomcima iz Evanđelja u kojima učenici na Isusov poziv odmah ostavljaju sve i idu za njim, današnji odlomak nas podsjeća na druge riječi, one iz knjige proroka Izaije: Jer misli vaše nisu moje misli ni púti moji nisu vaši púti (Iz 55, 8).

I učenici koji su već izabrali Isusa, kao i oni koji ga tek susreću, imaju svoju predodžbu o tome kako ostvariti Božji plan u svom životu. Dolaze mi u sjećanje riječi glavnog junaka iz filma Pavao, Kristov apostol: “Kada sam htio ići nalijevo, On je išao desno; Kada sam išao desno, On me slao lijevo.

Nismo u stanju obuhvatiti Boga i njegove misli, nakane. Možemo samo strpljivo slušati njegovu Riječ,
tražeći svjetlo i ponizno moleći za milost poslušnosti njegovim nadahnućima.

D. S

(Izvor: Živa riječ 2019. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, prosinac 2018.)

NARUČITE knjigu na:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr

Razmatranje – 12. nedjelja kroz godinu

Dvanaesta nedjelja kroz godinu

Pročitajte evanđeoski odlomak: Lk 9, 18-24

Oduvijek se ljudi pitaju, i pitat će se tko je Isus Krist i bit će najrazličitijih odgovora, pretpostavki, istina i sumnji. Evanđelja nam predstavljaju i slikaju Isusa na svoj način, a mi opet imamo svoju sliku o njemu, o Učitelju iz Nazareta, o Sinu Božjemu koji je postao Čovjekom za naše spasenje. Želja mi je s vama podijeliti jedno lijepo razmišljanje nepoznatog autora koji je zapisao:

„Evo mladića koji se rodio u nepoznatom selu, sina žene sa sela. Odrastao je u drugom selu. Radio je u drvodjeljskoj radionici do svoje tridesete godine. Zatim je tri godine propovijedao obilazeći sela i gradove. Nikada nije napisao nijednog slova. Nikada nije bio na nekakvom političkom položaju. Nikada nije posjedovao kuće.

Nikada nije imao svoje obitelji. Nije pohađao škole. Nikada svojom nogom nije stupio u velegrad. Nikad se nije udaljio više od 300 km od mjesta u kojem se rodio. Nikad nije učinio nešto od onih stvari što redovito prate „veličine“. Nije imao drugih vjerodajnica osim sebe samoga. Još dok je bio mlad, javno je mnijenje zauzelo prema njemu neprijateljski stav. Prijatelji su ga ostavili. Bio je predan neprijateljima. Nad njim je izvršen neki nazovi-proces.

Bio je raspet između dva razbojnika. Dok je umirao, njegovi su krvnici kockom odredili kome će pripasti jedina stvar koju je posjedovao: njegova vunena haljina. Bio je pokopan u grob što mu ga je privremeno ustupio odani prijatelj.

Od tada je prošlo više od dvadeset stoljeća, a i danas je on glavna superzvijezda koja ne pozna zalaza. On je na čelu svakog napretka ljudskog roda. Bez pretjerivanja, mirne duše tvrdim:

– da sve vojske koje su ikada promarširale svijetom,

– da sve flote koje su ikada bile naoružane,

– da svi parlamenti koji su se ikada sastali,

– da svi vladari koji su ikada vladali na zemlji

– da svi oni zajedno nisu imali toliki utjecaj na zemaljski život čovjeka koliko ovaj JEDINI SAMOTNIČKI ŽIVOT.”

Ovog Isusa i Učitelja i ja želim slijediti i ići za njim noseći svoj križ koji me posvećuje i vodi u život. Zahvaljujem Ti, Učitelju što smijem biti Tvoj učenik. Ponosan sam na Tebe i Tebi se predajem. Tebi vjerujem i Tebe ljubim.

M. Z.

(Izvor: Živa riječ 2019. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, prosinac 2018.)

NARUČITE knjigu na:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr

NOVO: Kako živjeti Božju Riječ u svakodnevici – DVD

Predstavljamo vam novi DVD “Kako živjeti Božju Riječ u svakodnevici” – predavanja s duhovne obnove od 3. do 5. lipnja 2022. godine, koju je predvodio p. Krzysztof Wons, SDS

  • Sastoji se od 2 diska
  • Sveukupno trajanje audio sadržaja oko 10:20h

Teme nagovora:

Nagovor I. Bog mi se obraća svakodnevno
Nagovor II. Uvečer: Ulazak u šutnju i slušanje Riječi
Nagovor III. Ujutro: meditiranje Riječi
Nagovor IV. Tijekom dana: čuvanje Riječi u srcu i molitva
Nagovor V. Tijekom dana: Vrednovanje događaja u svjetlu Riječi
Nagovor VI. Večernji ispit savjesti u svjetlu Riječi: od vrednovanja do kontemplacije
Nagovor VII. „Pitanja – odgovori”

DVD s nagovorima možete naručiti na:

info@cpps.hr ili 01 45 00 130 (najbolje nazvati u poslijepodnevnim satima)

Blagoslovljena Krv Kristova!

Uskoro: Svetkovina Krvi Kristove, 1. srpnja

Svetkovina predragocjene Krvi Kristove

petak 1. srpnja 2022.

Program proslave:

17,00 sati: Klanjanje • Prilika za sakrament pomirenja

18,00 sati: Svečano Euharistijsko slavlje predvodi mons. Mate Uzinić, riječki nadbiskup koadjutor

Mjesto:

CENTAR POMIRENJA PROZORJE
PROZORSKA 167
10370 DUGO SELO

te. 01 7656 678, email: centarpomirenja@gmail.com

Bog – Presveto Trojstvo – nam je tako blizu…

Presveto Trojstvo

Evanđelje: Iv 16, 12-15

Zahvaljujući Duhu Svetom možemo razumjeti Božju Riječ, riječ Svetoga Pisma, Kristovu riječ. Ove riječi dobivaju svoj puni smisao tek u svjetlu cjelokupnog života Isusa Krista, posebno njegove smrti, prolijevanja Krvi iz ljubavi, njegova uskrsnuća, odlaska k Ocu i poslanja Duha Svetoga.

Istina koju nam je Krist navijestio nije samo riječ izgovorena ustima. Njegov život, on sâm je živa Riječ Utjelovljenog Boga, Živa Istina.

Život Isusa Krista koji poznajemo i kojem se obraćamo u svojim mislima, obogaćuje nas u svim aspektima našeg života. Vjera u Krista mijenja čovjeka jer po Kristu se sam Bog približava k nama i Duh Sveti u nama djeluje.

Bože Oče, Ti si sa mnom. Moji su me roditelji primili i odgojili. Ipak, Ti si me, Bože Oče, htio, Ti si htio da postojim. U Tvojim sam planovima od postanka svijeta i uzdržavaš moje biće. Oče, zahvaljujem Ti što gledaš na me s ljubavlju i razumijevanjem jer Ti si Ljubav sama i želiš moju sreću i više od mojih roditelja.

Isuse, Ti si preda mnom. Mogu razmatrati Tvoju Riječ i život i učiti od Tebe. Mogu ići za Tobom i nasljedovati Te.

Duše Sveti, Ti si u meni, moliš u meni. Ti si moja mudrost, istina i utjeha.

K. K.

(Izvor: Živa riječ 2019. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, prosinac 2018.)

NARUČITE knjigu na:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr

Božji Duh može me preoblikovati

Nedjelja Pedesetnice – Duhovi

Evanđelje: Iv 20, 19-23

Zašto ne doživljavamo Duha Svetoga? – jer Isus još nije bio proslavljen – piše sv. Ivan (Iv 7, 39).

Moramo se najprije očistiti u RijeciMilosrđa – Krvi koja teče iz probodenog Srca Isusova. Prihvaćanjem dara Isusove Krvi postajemo Božji rođaci; od toga trenutka grijeh koji nas je udaljavao postaje čvorište ljubavi, kanal kojim teče novi život. Djelovanje Duha Svetoga sastoji se u prokazivanju našega grijeha (usp. Iv 16, 8). Grijeh ranjava, izobličava našu dušu i oduzima nam dostojanstvo.

Otvorena rana dovodi do toga da krv, život istječe iz nas i postajemo podložni svakojakim zarazama, duhovnom ropstvu, sve do potpunog zatočenja naše volje porocima. Spasenjsko djelovanje Isusove Krvi i djelovanje Duha Svetoga međusobno su usko povezani: Krv i voda – ispovijed i krštenje u Duhu Svetom –
oslobođenje od grijeha, zlih duhova i ozdravljenje. Krv i Duh uvijek nastupaju zajedno! Jer je život … u krvi. (Lev 17, 11) Moje rane, izdajom probodeno srce, slabosti i nedostatci mogu postati vrata milosrđa, mjesto kroz koje će prodrijeti snaga Duha Svetoga koja oživljuje.

Blagovanje Isusove Krvi iz euharistijskog kaleža ispunjava me Isusovim životom, a njegov Duh, Duh Sveti, pretvara moju tugu u radost vina s gozbe u Kani Galilejskoj. Sveto Pismo nam daje obećanje koje se ostvaruje u Euharistiji: Gdje se umnožio grijeh, nadmoćno izobilova milost. (Rim 5, 20)

Današnja svetkovina Duhova vodi nas u Euharistiji k bezgrješnom Srcu Isusovu, k izvoru voda milosrđa koje daju život (usp. Iv 7, 38). Isusovo Srce kopljem probodeno poziva nas da činimo zadovoljštinu za svoje i grijehe cijeloga svijeta, da oprostimo, ljubimo i činimo djela milosrđa, bdijemo. Moje srce ostaje u Kristu kada sam poslušan nadahnućima Duha Svetoga.

I. J.

(Izvor: Živa riječ 2019. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, prosinac 2018.)

NARUČITE knjigu na:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr