Bog – Presveto Trojstvo – nam je tako blizu…

Presveto Trojstvo

Evanđelje: Iv 16, 12-15

Zahvaljujući Duhu Svetom možemo razumjeti Božju Riječ, riječ Svetoga Pisma, Kristovu riječ. Ove riječi dobivaju svoj puni smisao tek u svjetlu cjelokupnog života Isusa Krista, posebno njegove smrti, prolijevanja Krvi iz ljubavi, njegova uskrsnuća, odlaska k Ocu i poslanja Duha Svetoga.

Istina koju nam je Krist navijestio nije samo riječ izgovorena ustima. Njegov život, on sâm je živa Riječ Utjelovljenog Boga, Živa Istina.

Život Isusa Krista koji poznajemo i kojem se obraćamo u svojim mislima, obogaćuje nas u svim aspektima našeg života. Vjera u Krista mijenja čovjeka jer po Kristu se sam Bog približava k nama i Duh Sveti u nama djeluje.

Bože Oče, Ti si sa mnom. Moji su me roditelji primili i odgojili. Ipak, Ti si me, Bože Oče, htio, Ti si htio da postojim. U Tvojim sam planovima od postanka svijeta i uzdržavaš moje biće. Oče, zahvaljujem Ti što gledaš na me s ljubavlju i razumijevanjem jer Ti si Ljubav sama i želiš moju sreću i više od mojih roditelja.

Isuse, Ti si preda mnom. Mogu razmatrati Tvoju Riječ i život i učiti od Tebe. Mogu ići za Tobom i nasljedovati Te.

Duše Sveti, Ti si u meni, moliš u meni. Ti si moja mudrost, istina i utjeha.

K. K.

(Izvor: Živa riječ 2019. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, prosinac 2018.)

NARUČITE knjigu na:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr