Božji Duh može me preoblikovati

Nedjelja Pedesetnice – Duhovi

Evanđelje: Iv 20, 19-23

Zašto ne doživljavamo Duha Svetoga? – jer Isus još nije bio proslavljen – piše sv. Ivan (Iv 7, 39).

Moramo se najprije očistiti u RijeciMilosrđa – Krvi koja teče iz probodenog Srca Isusova. Prihvaćanjem dara Isusove Krvi postajemo Božji rođaci; od toga trenutka grijeh koji nas je udaljavao postaje čvorište ljubavi, kanal kojim teče novi život. Djelovanje Duha Svetoga sastoji se u prokazivanju našega grijeha (usp. Iv 16, 8). Grijeh ranjava, izobličava našu dušu i oduzima nam dostojanstvo.

Otvorena rana dovodi do toga da krv, život istječe iz nas i postajemo podložni svakojakim zarazama, duhovnom ropstvu, sve do potpunog zatočenja naše volje porocima. Spasenjsko djelovanje Isusove Krvi i djelovanje Duha Svetoga međusobno su usko povezani: Krv i voda – ispovijed i krštenje u Duhu Svetom –
oslobođenje od grijeha, zlih duhova i ozdravljenje. Krv i Duh uvijek nastupaju zajedno! Jer je život … u krvi. (Lev 17, 11) Moje rane, izdajom probodeno srce, slabosti i nedostatci mogu postati vrata milosrđa, mjesto kroz koje će prodrijeti snaga Duha Svetoga koja oživljuje.

Blagovanje Isusove Krvi iz euharistijskog kaleža ispunjava me Isusovim životom, a njegov Duh, Duh Sveti, pretvara moju tugu u radost vina s gozbe u Kani Galilejskoj. Sveto Pismo nam daje obećanje koje se ostvaruje u Euharistiji: Gdje se umnožio grijeh, nadmoćno izobilova milost. (Rim 5, 20)

Današnja svetkovina Duhova vodi nas u Euharistiji k bezgrješnom Srcu Isusovu, k izvoru voda milosrđa koje daju život (usp. Iv 7, 38). Isusovo Srce kopljem probodeno poziva nas da činimo zadovoljštinu za svoje i grijehe cijeloga svijeta, da oprostimo, ljubimo i činimo djela milosrđa, bdijemo. Moje srce ostaje u Kristu kada sam poslušan nadahnućima Duha Svetoga.

I. J.

(Izvor: Živa riječ 2019. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, prosinac 2018.)

NARUČITE knjigu na:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr