MOLITVA ZA MILOST OPRAŠTANJA

Gospodine Isuse, Spasitelju! Ti ne želiš da na zlo uzvraćamo zlom, nego da zlo pobjeđujemo dobrom. Treba­ mo oprostiti svima, svakom čovjeku pa i onome koji nam nije drag, koji nas je povrijedio i ranio,
onome koji nam je nanio zlo i nepravdu. Nije lako moliti iskreno i iz svega srca za one koji su nam strani i daleki zbog svoga karaktera, svojih pogleda ili loših životnih navika, za one s kojima više ne bismo željeli imati ništa zajedničko.

Ali Tvoja Predragocjena Krv nam govori da ljubiš svakoga, bez iznimke. Otkupninu si platio i za one koje mi izbjegavamo ili odbijamo. I nama samima je već toliko puta oprošteno po tvom beskrajnomu milosrđu.

Svaki dan u Molitvi Gospodnjoj molimo za oproštenje naših grijeha onako “kako i mi otpuštamo dužnicima našim”. Zato te, Gospodine, molimo: udijeli nam dar svoga Svetoga Duha da očisti naša srca, našu ljubav i naš pogled na naše bližnje. Želimo tvojim očima gledati svakoga čovjeka. Želimo vidjeti samo dobro, pa i onda kada nam ljudska slabost i ograničenost zamagljuju i iskrivljuje pogled.

Molimo, Gospodine, tvoju milost da možemo istinski i potpuno oprostiti svakom bratu čovjeku, da možemo druge ljubiti poput tebe i da kroz tu ljubav tvoja spasiteljska Krv ponovo dotakne duše naših bližnjih. Nauči nas praštati kako bismo i sami zadobili milost tvoga potpunog oproštenja i tako postali radost i slava tvoga i našeg Ocu na nebesima.

Amen.

POUZDANJE U KRV KRISTOVU

(Za sve koji se bore za oslobođenje od raznih ovisnosti)

Gospodine Bože, ti si mi dao život i zdravlje, a ja nisam znao cijeniti tvoje darove. Zanemarivši ih lakomisleno postao sam ovisnik. Olako sam popuštao napastima i sada sam njihov rob. Nestalo je moje slobode. Osjećam se sputano i kao u okovima.

Zdravlje me napušta i moje snage su na izmaku. Postao sam muka drugima i se­bi. O, tako se želim osloboditi ove ovis­nosti što me vuče prema dnu, ali nema u meni više snage da se trgnem i podignem.

Koliko sam samo puta pokušavao započeti novi život. No svaka izgubljena bitka samo bi još bolnije ranila i pojačala moju nutarnju prazninu, odbojnost prema samome sebi i gađenje prema životu. Pa ipak: ja želim živjeti! Ja želim početi ispočetka! Želim pobijediti ovo zlo u sebi što me sputava i drži u lan­cima.

(izreci u srcu svoje konkretne ovisnosti kojih se želiš osloboditi)

Dotakni, Gospodine, moj um i moje srce spoznajom da je Krv tvoga Sina pobijedila pakao i smrt da bih i ja mogao u sebi osjetiti djelovanje i primiti božansku snagu tog nebeskog Lijeka. Poznam svoju slabost,
znam da vlastitim snagama ne mogu ništa. Stoga zazivam svoga anđela čuvara, sve anđele i svete Božje i sve one koji se pouzdaju u snagu Krvi Kristove da mole za me i da mole sa mnom.

Osnaži moju bijednu volju snagom svoje ljubavi da ne tražim više ljubavi i utjehe u svijetu i ljudima. Želim razborito izbjegavati susrete, poznanstva i si­tuacije koje su za mene izvor kušnje da se tako opet ne povratim u svoju ovisnost. Želim ustrajati u molitvi i prikloniti se Riječi Života kada me k sebi
vuku sila zla.

Udijeli mi mudrost da spoznam trenutke kušnje i izbjegavam svaku bližu grješnu prigodu. Gospodine Isuse, svako oslobađanje od zla i ovisnosti je bolno. Ja se bojim boli i patnje. Pomozi mi da u njima
prepoznam i ugledam tebe koji, usprkos boli i patnji, ustrajavaš na svom križnom putu.

Daruj mi milost ustrajnosti i vjeru u tvoju svemoguću i ozdravljujuću ljubav. Duše Sveti, snago mučenika, u kojima pobjeđuješ svaku ljudsku slabost i nemoć, udijeli meni i svima koji žele započeti nov život,
dostojan čovjeka i Djeteta Božjeg, snagu, strpljenje i postojanost u dobru.

Amen.

O, PREDRAGOCJENA KRVI KRISTOVA

O, Predragocjena Krvi Kristova, koja si potekla da cijelom
čovječan­stvu pokažeš svoje neizrecivo milosrđe!
Evo nas smjerno pred oltarom tvojim prostrte.
Izlij se na nas u svoj neizmjernoj snazi svoje ljubavi.
Evo naše glave, naših ruku, naše volje, pameti,
sjećanja, misli, želja i nagnuća, naših djela,
naše vanjske i unutarnje osjećajnosti!
Operi nas od sve kaljave stareži,
izbriši naše grijehe i krivice, ozdravi što je bolesno,
pridigni klonulo, obrati nas i preobrazi
svojom otkupiteljskom snagom da bismo se
sjedinili s tobom sada i u vječnosti.
O, neizmjerna Čistoćo, očisti nas, operi nas,
nahrani nas, blagoslovi i spasi nas!
Amen.

KRUNICA KRVI KRISTOVE

Izgovarajući ove riječi radi se znak križa:

R. Bože u pomoć mi priteci!
O. Gospodine pohiti da mi pomogneš!

Slava Ocu (x1)

Nakon najave otajstva čita se tekst iz Svetoga Pisma. Zatim razmatramo o tajni određenog otajstva moleći 5 x Oče naš i 1x Slava Ocu. Samo nakon 7. otajstva moli se 3 x Očenaš i 1 x Slava Ocu.

Nakon svakog otajstva (iza Oče naša i Slava Ocu) moli se:

R. Tebe, dakle molimo, pomozi slugama svojim.
O. Koje si otkupio Predragocjenom Krvlju!

***

1. Gospodin prolijeva Krv kod obrezanja.
“Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus” (Lk 2, 21).

Poslušnost Zakonu – predanje života Bogu – naša vjernost Savezu – čistoća

2. Gospodin prolijeva Krv u smrtnoj borbi u Getsemanskom vrtu.
“I bijaše znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju” (Lk 22, 44).

Božja volja – izvor mira

3. Gospodin prolijeva Krv kod bičevanja.
“Tada im pusti Barabu, a Isusa, izbiče­vana, preda da se razapne” (Mt 27, 26).

Sudjelovanje u spasonosnoj muci Kristovoj – strpljivo podnošenje nepravde

4. Gospodin prolijeva Krv pod trnovom krunom.
“Spletoše zatim vijenac od trnja i staviše mu na glavu, a tako i trsku u desnicu. Prigibajući pred njim koljena, izrugivahu ga: ‘Zdravo, kralju židovski!’” (Mt 27, 29).

Poštivanje autoriteta – dostojanstvo – plemenitost

5. Gospodin prolijeva Krv na križnom putu.
“I noseći svoj križ, iziđe on na mjesto zvano Lubanjsko, hebrejski Golgota” (Iv 19, 17).

Vjernost sve do Golgote – Isusov lik u patnicima
­
6. Gospodin prolijeva Krv kod raspeća.
“I kada dođoše na mjesto zvano Lubanja, ondje razapeše njega i te zločince, jednoga zdesna, drugoga slijeva. A Isus je govorio: ‘Oče, oprosti im, ne znaju što čine!’” (Lk 23, 33-34).

Opraštanje – briga za zločince – osjećaj napuštenosti – predanje Ocu

7. Gospodin prolijeva Krv i vodu iz probodenog boka.
“Kada dođoše do Isusa i vidješe da je već umro, ne prebiše mu golijeni, nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah poteče krv i voda” (Iv 19, 33-34).

Otvorenost – srce za sve. Izvor milosrđa. Izvor sakramenata

KRUNICA POBJEDE

Na početku, znak križa te:

Oče naš, Zdravo Marijo, Vjerovanje.

(Na velika zrnca Gospine krunice: 1 x)
“Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom – i riječju svoga Svjedočanstva” (Otk 12, 11)

(Na mala zrnca: 10 x)
Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova – spasi nas!

(Na kraju krunice: 1 x)
Vječni Oče, prikazujemo ti Pre­dragocjenu Krv Isusa Krista kao zadovoljštinu za svoje grijehe, na utjehu duša u čistilištu i za potrebe svete Crkve.

Na kraju:

Hvaljen i slavljen uvijek bio Isus,
Koji nas je otkupio svojom Krvlju! (3 x)

Mariji, Majci Predragocjene Krvi

Marijo, Majko Predragocjene Krvi,
ti si izvor iz kojega je potekao zemaljski život tvoga Sina Isusa Krista.
Ti si Majka koja je svoga Sina pratila sve do križa
pod kojim si postala i nama Majka. Budi uz nas sve dane našega života,
naša pomo­ćnica i naša zaštitnica. Upravljaj naša srca k Srcu svoga Sinu
da njegova sveta Krv ne bude uzalud prolivena za nas.
Izmoli nam milost da se i mi zajedno s tobom, sa svim anđelima i svetima,
zauvijek pridružimo vječnom hvalospjevu Božjoj lju­bavi u nebesima u vječnosti.
Amen.

LITANIJE KRVI KRISTOVE

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče, nebeski Bože, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se.
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se.

Krvi Krista, Jedinorođenoga Sina Vječnoga Oca, spasi nas!
Krvi Krista, utjelovljene Riječi Božje,
Krvi Kristova, novoga i vječnoga Zavjeta,
Krvi Kristova, u smrtnoj borbi na zemlju potekla,
Krvi Kristova, koja si kod bičevanja izvirala,
Krvi Kristova, ispod trnove krune prokapala,

Krvi Kristova, na križu prolivena,
Krvi Kristova, cijeno našega spasenja,
Krvi Kristova, bez koje nema oproštenja,
Krvi Kristova, u Euharistiji okrepo i čišćenje duša,
Krvi Kristova, rijeko milosrđa,
Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova,
Krvi Kristova, snago mučenika,
Krvi Kristova, jakosti priznavalaca,
Krvi Kristova, koja rađaš djevice,
Krvi Kristova, čvrstoćo onih koji su u pogibli,

Krvi Kristova, okrepo umornih,
Krvi Kristova, u plaču utjeho,
Krvi Kristova, nado pokornika,
Krvi Kristova, utjeho umirućih,
Krvi Kristova, mire i milino srdaca,
Krvi Kristova, jamstvo vječnoga života,
Krvi Kristova, koja izbavljaš duše iz čistilišta,
Krvi Kristova, svake slave i časti predostojna,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grije­he svijeta, oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grije­he svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grije­he svijeta, smiluj nam se.

R. Otkupio si nas, Gospodine, Krvlju svojom.
O. I postadosmo kraljevstvo Boga na­šega.

Pomolimo se. Oče, koji si po Krvi svo­ga Jedinorođenca otkupio svijet, uzdrži u nama djelo svoga milosrđa kako bismo, sjedinjeni s Isusom, posredni­kom Novoga Saveza, postizali plodo­ve svoga otkupljenja.
Po Kristu Go­spodinu našemu. Amen.

Za vedrinu duha

Gospodine, udjeli mi vedrinu duha
da prihvatim što ne mogu promijeniti;
daj mi hrabrosti da mijenjam što
mogu promijeniti i mudrosti da
razlikujem jedno od drugoga.

DEVETNICA U ČAST KRVI KRISTOVE

Gospodine Isuse Kriste, kada si se, četrdeset dana nakon svoga us­krsnuća, vratio Ocu u nebo, obećao si svojim učenicima Duha Svetoga. Devet su dana zajedno čekali i molili da prime Dar nad svim darovima i ta­ko postanu istinski apostoli.

Uzdajući se da ćeš i nama danas dati što nam je potrebno za naše spasenje i blago­slov, molimo te: Rasvijetli naš um i očisti naše srce da naučimo kako treba moliti. Kao i apostolima, daruj i nama milost da možemo moliti zajedno s Marijom jer ona je “službenica Gospodnja” i “svemoć koja zagovara”.

Gospodine, ti si rekao: “Molite i primit ćete, tražite i naći ćete, ku­cajte i otvorit će vam se!” Potaknuti tvojim obećanjem, dolazimo ti danas s ovom posebnom potrebom:

(trenutak tišine – reći nakanu)

Dobri Isuse, pouzdajemo se u tvoju ljubav i neizmjerno milosrđe koje si nam iskazao u svojoj Predragocje­noj Krvi. Uvijek si imao vremena i samilosti za siromahe i bolesne, za prezrene i grješnike. Otro si suze udovici iz Naima, uslišao si poganskog stotnika i nagradio Martino pouzdanje. Udijeli i nama radosno iskustvo tvoje osobite pomoći.

Ali ako naše želje ne odgovaraju tvome božanskom planu, ojačaj nas posebnom snagom vjere. Zajedno s tobom želimo i mi ponizno prihvatiti: “Oče, ne moja, nego Tvoja volja neka bude.” Udijeli nam čvrsto povjerenje da su tvoji putovi uvijek bolji, iako ih često ne razumijemo.

Zahvaljujemo ti što ćeš nas uslišati, jer ti si ljubav i sve što nam daješ ili pripuštaš, vodi nas k našem vječnom cilju i služi našem posvećenju.

Amen.

Moli se 9 dana, uz druge molitve na čast Krvi Kristove – po želji.