KRUNICA KRVI KRISTOVE

Izgovarajući ove riječi radi se znak križa:

R. Bože u pomoć mi priteci!
O. Gospodine pohiti da mi pomogneš!

Slava Ocu (x1)

Nakon najave otajstva čita se tekst iz Svetoga Pisma. Zatim razmatramo o tajni određenog otajstva moleći 5 x Oče naš i 1x Slava Ocu. Samo nakon 7. otajstva moli se 3 x Očenaš i 1 x Slava Ocu.

Nakon svakog otajstva (iza Oče naša i Slava Ocu) moli se:

R. Tebe, dakle molimo, pomozi slugama svojim.
O. Koje si otkupio Predragocjenom Krvlju!

***

1. Gospodin prolijeva Krv kod obrezanja.
“Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus” (Lk 2, 21).

Poslušnost Zakonu – predanje života Bogu – naša vjernost Savezu – čistoća

2. Gospodin prolijeva Krv u smrtnoj borbi u Getsemanskom vrtu.
“I bijaše znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju” (Lk 22, 44).

Božja volja – izvor mira

3. Gospodin prolijeva Krv kod bičevanja.
“Tada im pusti Barabu, a Isusa, izbiče­vana, preda da se razapne” (Mt 27, 26).

Sudjelovanje u spasonosnoj muci Kristovoj – strpljivo podnošenje nepravde

4. Gospodin prolijeva Krv pod trnovom krunom.
“Spletoše zatim vijenac od trnja i staviše mu na glavu, a tako i trsku u desnicu. Prigibajući pred njim koljena, izrugivahu ga: ‘Zdravo, kralju židovski!’” (Mt 27, 29).

Poštivanje autoriteta – dostojanstvo – plemenitost

5. Gospodin prolijeva Krv na križnom putu.
“I noseći svoj križ, iziđe on na mjesto zvano Lubanjsko, hebrejski Golgota” (Iv 19, 17).

Vjernost sve do Golgote – Isusov lik u patnicima
­
6. Gospodin prolijeva Krv kod raspeća.
“I kada dođoše na mjesto zvano Lubanja, ondje razapeše njega i te zločince, jednoga zdesna, drugoga slijeva. A Isus je govorio: ‘Oče, oprosti im, ne znaju što čine!’” (Lk 23, 33-34).

Opraštanje – briga za zločince – osjećaj napuštenosti – predanje Ocu

7. Gospodin prolijeva Krv i vodu iz probodenog boka.
“Kada dođoše do Isusa i vidješe da je već umro, ne prebiše mu golijeni, nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah poteče krv i voda” (Iv 19, 33-34).

Otvorenost – srce za sve. Izvor milosrđa. Izvor sakramenata