POUZDANJE U KRV KRISTOVU

(Za sve koji se bore za oslobođenje od raznih ovisnosti)

Gospodine Bože, ti si mi dao život i zdravlje, a ja nisam znao cijeniti tvoje darove. Zanemarivši ih lakomisleno postao sam ovisnik. Olako sam popuštao napastima i sada sam njihov rob. Nestalo je moje slobode. Osjećam se sputano i kao u okovima.

Zdravlje me napušta i moje snage su na izmaku. Postao sam muka drugima i se­bi. O, tako se želim osloboditi ove ovis­nosti što me vuče prema dnu, ali nema u meni više snage da se trgnem i podignem.

Koliko sam samo puta pokušavao započeti novi život. No svaka izgubljena bitka samo bi još bolnije ranila i pojačala moju nutarnju prazninu, odbojnost prema samome sebi i gađenje prema životu. Pa ipak: ja želim živjeti! Ja želim početi ispočetka! Želim pobijediti ovo zlo u sebi što me sputava i drži u lan­cima.

(izreci u srcu svoje konkretne ovisnosti kojih se želiš osloboditi)

Dotakni, Gospodine, moj um i moje srce spoznajom da je Krv tvoga Sina pobijedila pakao i smrt da bih i ja mogao u sebi osjetiti djelovanje i primiti božansku snagu tog nebeskog Lijeka. Poznam svoju slabost,
znam da vlastitim snagama ne mogu ništa. Stoga zazivam svoga anđela čuvara, sve anđele i svete Božje i sve one koji se pouzdaju u snagu Krvi Kristove da mole za me i da mole sa mnom.

Osnaži moju bijednu volju snagom svoje ljubavi da ne tražim više ljubavi i utjehe u svijetu i ljudima. Želim razborito izbjegavati susrete, poznanstva i si­tuacije koje su za mene izvor kušnje da se tako opet ne povratim u svoju ovisnost. Želim ustrajati u molitvi i prikloniti se Riječi Života kada me k sebi
vuku sila zla.

Udijeli mi mudrost da spoznam trenutke kušnje i izbjegavam svaku bližu grješnu prigodu. Gospodine Isuse, svako oslobađanje od zla i ovisnosti je bolno. Ja se bojim boli i patnje. Pomozi mi da u njima
prepoznam i ugledam tebe koji, usprkos boli i patnji, ustrajavaš na svom križnom putu.

Daruj mi milost ustrajnosti i vjeru u tvoju svemoguću i ozdravljujuću ljubav. Duše Sveti, snago mučenika, u kojima pobjeđuješ svaku ljudsku slabost i nemoć, udijeli meni i svima koji žele započeti nov život,
dostojan čovjeka i Djeteta Božjeg, snagu, strpljenje i postojanost u dobru.

Amen.