Uputstva za korištenje naših izdanja Živjeti Evanđelje (do kraja prosinca 2022.)

Uputstva za lakše korištenje našeg izdanja Živjeti Evanđelje (1. i 2. svezak), raspoređene po danima i stranicama.

Datumi do kraja prosinca ove godine!

Možete (pregledati) skinuti O V D J E !

Ako još uvijek nemate knjigu Živjeti Evanđelje (u dva seska) sa razmatranjima evanđelja za svaki dan, možete je nabaviti preko kontakt sučelja internet stranice ili porukom na email info@cpps.hr

Živjeti Evanđelje
(u 2 sveska)

Blagoslovljena Krv Kristova!