U početku bijaše Riječ…

II. nedjelja nakon Božića

Za što molim? Za duboku radost i zahvalnost za dar prisutnosti Božje Riječi u mome životu.

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Iv 1, 1-18

Meditaciju ću započeti pitanjem: što mogu reći o svome dosadašnjem životu s Isusom? Koji je značaj Njegove Riječi u mome svakodnevnom životu? Potrudit ću se ozbiljnije pozabaviti ovim pitanjima. Pokušat ću u pisanom obliku (u obliku hvalospjeva, pjesme, jednostavne molitve) ispričati Bogu svoj dosadašnji život.

U početku bijaše Riječ… (r. 1) Kada sam prvi put doživio da mi je Božja Riječ snažno progovorila? Što je to bilo? Koji je to bio trenutak u mome životu? Prisjetit ću se pojedinosti i ispripovjediti ih Isusu.

Sve postade po njoj… (r. 2) Prisjetit ću se onih trenutaka iz svoga života kada sam se uvjerio u Božju dosljednost: dao mi je Riječ i nakon toga ju izvršio. Zahvalit ću mu za te trenutke.

U njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo. (r. 4) Dozvat ću u pamet i srce one riječi iz Svetog Pisma koje su mi najdraže jer su probudile u meni dobre želje, dale mi nadu i životnu radost, obdarile velikom svjetlošću u shvaćanju i prihvaćanju teških stvari. Koje su to riječi?

Bi čovjek poslan od Boga… (r. 6) Kojeg je to čovjeka Bog poslao k meni da mi pomogne pronaći Boga i još više Ga zavoljeti? Izgovorit ću ime te osobe i zahvaliti Bogu za dar njezine prisutnosti u mome životu.

I njegovi ga ne primiše. (r. 11) Postoje li Isusove riječi koje nisam u stanju prihvatiti i koje odbacujem? Zahvalit ću Mu za svaku zahtjevnu riječ koju sam bio u stanju prihvatiti. Zamolit ću Ga da mi pomogne prihvatiti one evanđeoske riječi koje su za mene preteške. Izreći ću ih pred Isusom.

Zamolit ću Isusa da me obdari ljubavlju prema čestoj i dubokoj molitvi, razmatranju i kontemplaciji Njegove Riječi: „Daj da Tvoja Riječ u mome životu uvijek bude prva!“

(Izvor: Živjeti evanđelje, sv. I., Zagreb, Prosinac 2019.)

NARUČITE knjigu na:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr