Tijek gradnje druge Misijske kuće u Prozorju…

Pogledajte neke od slika kako je u zadnje vrijeme tekla gradnja

druge Misijske kuće u Prozorju…

**

Neka sve bude na veću slavu Božju!

 

Gradnja u zadnje vrijeme