Svaki dan tragovina Krvi Kristove

SVAKI DAN TRAGOVIMA KRVI KRISTOVE“
u izdanju Družbe Misionara Krvi Kristove

Broj stranica: 288.

Naslov originala: Ogni giorno sulle orme del Sangue di Cristo: con i Padri della Chiesa, i Santi e gli scrittori
a cura di Tullio Veglianti, Roma, 2003.

Prijevod: s talijanskoga (Mate Balić)

Cijena: 75,00 kn

Knjiga je koncipirana kao 365 citata iz djela crkvenih otaca, svetaca i pisaca, gdje je za svaki dan u godini dan jedan citat koji pomaže dublje zaroniti i razmatrati veliko Otajstvo i Cijenu ljudskoga spasenja. I ne samo razmatrati: baš po ovim izabranim izvadcima iz djela svetih pisaca želi se vjerniku posvijestiti smisao, važnost, dubina i snaga svetih Prilika: Kruha – Tijela i Vina – Krvi Kristove. U njima je dan način kako produbiti osobni odnos prema svetoj Žrtvi koja se svakodnevno događa na našim oltarima, oltarima širom Svijeta, o njenoj snazi, dostojanstvu, istinitosti i STVRNOSTI!

Osim ove „vjerske dimenzije“ koja želi iznova približiti duboke tajne svete vjere svakom djetetu Božjem, važno je istaknuti i još jednu iznimnu dimenziju knjige – a to jest jezični izričaj. U izvrsnom prijevodu Mate Balića knjiga je dala i sačuvala onu izvornu jezičnu patinu i osebujnost izričaja starih crkvenih otaca, svetaca i pisaca. I upravo ta „starina“ izvornika se zrcali u hrvatskom prijevodu na osobit način vraćajući i hrvatskom jeziku i jezičnom izričaju onu ljepotu i snagu koju on sam u sebi posjeduje, a koja se tako često zanemaruje i gubi u današnjoj „pojednostavljenoj“ uporabi i siromaštini jezičnog izraza koju sobom kao bujica donosi „fenomen anglosaksonizacija“ i našeg jezika.

NARUDŽBE na:

tel. 01/45 00 130
email: info@cpps.hr

svaki-dan-tragovina-plakat-1