Smisao zapovijedi

Šesta nedjelja kroz godinu

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Mt 5, 17-37

Držanje Zakona!
Isus najvjerojatnije odgovara na nečije pitanje. To se vidi iz načina i tona kojim Isus objašnjava postojeći Zakon. Kao što već znamo s Isusom je na svijet došao novi zakon – Zakon Ljubavi. Mudar je onaj čovjek koji ga je prepoznao i odlučio živjeti po njemu. Većini pismoznanaca i farizeja Isusov
pristup Zakonu i propisima bio je neprihvatljiv.

Isus nam skreće pozornost na samu bit držanja ovog Zakona i njegovo ispravno shvaćanje, jer se ne radi samo o „slovu“ Zakona. Svaka Božja zapovijed služi čovjekovu dobru, ona je dar i znak Božje ljubavi i njegove očinske brige prema nama. One su putokaz na našem životnom putu da ne bismo zalutali i ranili sebe i druge svojim krivim ponašanjem i svojim grijehom. Prema zapovijedima ne možemo pristupiti selektivno i tumačiti ih po svome, onako kako to nama odgovara.

Izvor: Živa riječ 2017. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, Prosinac 2016.)

NARUČITE knjigu razmatranja za svaki dan:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr