S Isusom kroz život…

Dvadeset i ostma nedjelja kroz godinu

Pročitajte evanđeoski odlomak: Lk 17, 11-19

Tako je to s čovjekom: idući kroz život, nije uvijek spreman primijetiti Isusovu prisutnost. Tek kad ga život počne pritiskati i boljeti, počinje tražiti i zazivati. Možda je tako bilo i u životu ovih ljudi oboljelih od gube – ne znamo sa sigurnošću. Ali je važno da doživljavajući Božju intervenciju kojom odgovara na naš poziv, učimo biti zahvalni Onomu koji je u nama učinio to čudo promjene.

Jedino takav stav u nama otvara prostranstvo obraćenja, i to ne samo jednokratno, nego ono postaje želja, nešto trajno u nama, nešto što želimo nastaviti…

Zahvalnost Bogu obogaćuje prostranstvo našeg života njegovom prisutnošću i tako nas brani od kušnji da sami upravljamo svojim životom.

Takvim odnosom prema Bogu, On postaje Prisutnost, Voditelj, i u konačnici Liječnik naših duša i našega tijela.

Učimo se dakle ići kroz život s Isusom. Neka nas njegova Riječ neprestano prati.

H. C.

(Izvor: Živa riječ 2019. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, prosinac 2018.)

NARUČITE knjigu na:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr