Razumjeli su a nisu poslušali…

Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Mt 21,28-32

Primjer koji nam danas daje Isus ulazi u kontekst rasprava s Njegovim protivnicima: učenim ljudima, vođama naroda… Oni su nesumnjivo odmah odgonetnuli da su te prispodobe upućene baš njima.

Paradoksalno je da su zapravo pročitali Isusovu namjeru u ispričanoj prispodobi i ispravno mu odgovorili na pitanje: Koji od te dvojice izvrši volju očevu? Govore mu da je to onaj prvi, odnosno onaj koji se opametio u svojoj tvrdoglavosti i neposlušnosti prema ocu i ipak pošao učiniti što mu je ovaj naredio.

Pa ipak, bez obzira na to što su prepoznali da je ova prispodoba upućena njima, nisu uspjeli, poput ovoga prvog sina, osvijestiti se i barem malo razmisliti o svojem životu i postupcima. Ta oni su bili najznačajniji dio izabranoga naroda posvećenoga Bogu, svećenička i proročka klasa. Oni su trebali biti ti koji će prenijeti Boga i Njegov zakon drugim narodima, koji će proslaviti ime Jahvino među svim narodima. A ipak su obmanuli Gospodina, nisu ostali vjerni savezu s Bogom, nisu uspjeli postati tako vjerni i razboriti sluge.

Oni nisu slušali starozavjetne proroke, nisu poslušali Ivana Krstitelja, proroka svojega doba; isto tako ne slušaju Mesiju, najvećega među prorocima, Izbavitelja svijeta, Bogočovjeka.

Njihova su srca stalno i postojano tvrda, zatvorena za bilo koju istinu o Bogu, o njima, o drugome čovjeku…

I danas isto tako, nažalost, ne nedostaje takvih ljudi.

Zar i danas ne susrećemo ljude Crkve koji se oglušuju na poziv Krista jer više vole živjeti po vlastitoj volji, po vlastitom mišljenju, vlastitoj viziji kršćanstva i Crkve, po vlastitom uvjerenju…?

Samo da mi sami ne postanemo takvi ljudi! Samo da ove Kristove riječi: Carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje – ne budu upućene meni i Tebi…

Izvor: Živa riječ 2017. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, Prosinac 2016.)

NARUČITE knjigu razmatranja za svaki dan:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr