Otkriti – upoznati Krv Kristovu (1. dio)

Prvi stupanj duhovnosti Krvi Kristove (1. dio)

Da bismo mogli štovati Krv Kristovu, razgovarati s njom, ljubiti je itd., moramo je najprije otkriti i upoznati.

Što je to Krv Kristova?

Kad god govorimo o Krvi Kristovoj ne mislimo samo na njeno prolijevanje. Kada govorimo o Krvi Kristovoj imamo uvijek na umu cijelog Isusa koji je prolio svoju Krv za nas i koji je uskrsnuo. Da bismo upoznali značenje Krvi Kristove trebamo razumjeti da nam je kroz prolijevanje svoje Krvi, Isus želio nešto reći. Nije slučajnost da je Bog izabrao taj znak. Može se reći da je Krv Kristova poseban „jezik“ kojim je On progovorio. Isus je prolio svoju Krv da bi, ne samo riječima, nego i činom pokazao koliko nas voli i koliko voli svoga Oca.

Sada se podsjetimo gdje možemo danas pronaći Krv Kristovu? Gdje ju možemo otkriti?

Prvi način: možemo je pronaći u sakramentima. Posebno se je primjećuje u sakramentima sv. Euharistije i sv. Ispovijedi, ali prisutna je i u svakom sakramentu, jer su svi sakramenti plod Isusove prolivene Krvi. Govorimo da su sakramenti rođeni u otvorenom Isusovom boku.

Drugi način na koji je Isusova Krv prisutna u današnjem svijetu je Božja Riječ. Origen je rekao: „Govorimo da pijemo Krv Kristovu ne samo u sakramentalnom obredu nego i tada kada primamo njegove riječi u kojima je život.“ Dakle čitajući, razmatrajući Božju Riječ, na duhovan način primamo također i Krv Kristovu.

Postoji još treći način prisutnosti Krvi Kristove u današnjim svijetu, a to je mistično-univerzalna prisutnost. To je prisutnost Krvi uskrslog Krista koja prožima i spaja cijeli svemir.

Krv Uskrslog, koja svojom mističnom prisutnošću prožima cijeli svemir, prije svega susrećemo u patnji. Zašto? Kada je Isus na križu prolio svoju Krv, kako bi čovječanstvo obdario Božjom ljubavlju i životom, tada je u njoj oprao svaki grijeh i pad, svaku nepravdu, samoću, sumnju, poraz… U žrtvi života, ostvarenoj u krvnoj žrtvi na križu posvetio je čitav svijet svojom novom božanskom prisutnošću. Od Kristove smrti i uskrsnuća, od trenutka poraza grijeha kad je patnja postala izraz Božje ljubavi, smrt, grijeh i patnja imaju novo značenje. Postali su vjesnici i nosioci života jer su bili uronjeni u Krv Kristovu.

Mogu reći da sam to iskusio posebno za vrijeme teške bolesti. Kada sam bio jako bolestan i nisam razumio smisao svega toga što se događa, a bolest je trajala duže vrijeme, bilo mi ju je teško podnositi. Nisam imao mira, nisam znao smisao svega toga što se sa mnom događa. Upravo u to vrijeme, kroz duhovne vježbe i duhovno štivo upoznao sam da je Krv Kristova prisutna u svakoj patnji. Kada su došli trenuci boli, kroz vjeru sam pokušavao gledati na tu bol i posvjestiti si: sada je u meni posebno prisutna Krv Kristova – to znači Isus. Sada mi je On još bliži nego kad ne trpim. Sada u toj boli imam s Njime posebnu vezu – bliskost. Od toga trenutka nešto se promijenilo u proživljavanju bolesti. Na drugi način doživljavao sam svoju bolest. Znao sam da moja bol nije isprazna, tamo je posebno prisutna Krv Kristova, posebno sam bliži Isusu koji pati.

Nakon nekog vremena promijenio se moj način podnošenja svoga stanja, tako, kada nisam trpio nešto mi je nedostajalo, kao da je vrijeme bez trpljenja bilo manje korisno. Kao da je Bog bio dalje od mene kada nisam patio. Imao sam više mira, doživio sam istinitost ovih riječi: „Gdje god naiđemo na tjelesnu ili duhovnu bol, nepravdu ili grijeh, kad god stojimo ispred bolnog pitanja „zašto?“ – svugdje susrećemo Krista u njegovoj Krvi. Ta Spasiteljeva Krv, koja u Uskrslom prožima cijeli svemir, u patnji svijeta pronalazi tabernakul, mjesto susreta s čovjekom, i mjesto klanjanja. Tada snagom vjere, nade i ljubavi želi prožimati naš život, da ga očisti i pobožanstveni. Patnja, kao posuda koja drži Krv Kristovu, dobiva u svijetlu vjere novu, neizmjernu vrijednost. Mijenja čovjekov život, oslobađa ga, daje mu radost i istinski mir“ (Živi Kalež br. 29, str. 4)…

Uredio: p. Josip G., CPPS

… nastavlja se… (idi na drugi dio)