Nova učlanjenja u ZKK, 7. lipnja

Zahvaljujemo Bogu na daru novih učlanjenja, 7. lipnja 2016.,

u Zajednicu Krvi Kristove

te također na onima koji su napravili drugi korak

i primili križić sa simbolom Isusove kapljice Krvi

i tako još više svoj život predali Bogu

i na slavu Presvete Krvi Kristove!