Neka svi upoznaju tko je Bog

Svetkovina Presvetog Trojstva

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Mt 28, 16-20

Danas u Evanđelju slušamo kako su se Jedanaestorica uputila na goru na koju ih je Isus pozvao. Ne znamo točno o kojoj se gori radi, no gora je uvijek mjesto susreta s Bogom. Mojsije je na brdu Sinaju sklopio savez s Bogom i primio Deset zapovijedi, Židovi su se klanjali na brdu Sionu. Isus je razapet na brdu Kalvariji.

Na brdu se i učenici susreću s Isusom i on im daje vlast da idu i krste i poučavaju sve narode ono što je on njih poučavao. Uz tu zapovijed, Isus im daje obećanje da će uvijek biti s njima i da ih nikada neće napustiti. Isus im je mogao zapovjediti i da odmah idu, no prije toga želio se susresti s njima. Ovo je slika, uzor i poziv i nama da sve što činimo, činimo zajedno s Isusom. Susrećimo se s njim u molitvi, u njegovoj Riječi i sakramentima i ono što primimo od
njega to prenosimo drugima.

Postoji opasnost da se naša djela, naš apostolat pretvori u čisti aktivizam i da, ustvari, svojim životom ne naviještamo Krista nego da tražimo svoju slavu. Budimo ovdje oprezni i uvijek preispitujmo svoj život, svoje čine.

Sve što činimo, činimo u Ime Isusovo i njemu na slavu kako bi naša djela ostala za vječnost.

(Izvor: Živa riječ 2018. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, izdano: Prosinac 2017.)

NARUČITE knjigu:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr