Ovce
Neću propasti nego živjeti!

ČETVRTA USKRSNA NEDJELJA
NEDJELJA DOBROG PASTIRA

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Iv 10,1-10

Ja dođoh da život imaju, u izobilju…

Riječ „život“ u Bibliji Staroga Zavjeta je snaga koja se očituje u životnom dahu i ima svoje sjedište u krvi. Izvor i davatelj života jest Bog Stvoritelj. Ljudski život je u Božjim očima dragocjen i on ne dopušta da ga ljudi uništavaju.

Kad Kajin ubija svoga brata Abela, Bog mu govori: Krv brata tvoga iz zemlje k meni viče (Post 4, 10). I danas često možemo vidjeti plakate s natpisima – Krv je život! Dati krv znači spasiti život nekome tko je tu krvi izgubio, kome je ona potrebna da bi preživio.

Naš se život mijenja, a ne oduzima (slično glasi jedno od liturgijskih predslovlja). Naš cilj je postići život vječni. Nitko nije predodređen za propast. Svi imamo priliku, zahvaljujući Kristu, ući u Nebo. Tko se svojim vlastitim odabirom udaljava od Boga, on je kao mrtav, sam presijeca nit, zatrpava izvor života.

Isus u današnjem evanđeoskom odlomku govori da je došao da imamo život u izobilju. Njegovo Tijelo i Krv koje primamo u Euharistiji brane nas od grijeha i izvor su vječnoga života: Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan (Iv 6, 54).

Isus bi trebao biti u središtu našega života, biti poput vrata za ovce koje su u ovčinjaku sigurne. Ovaj „ovčinjak“ jest zajednica Crkve koju je Krist stekao svojom Krvlju (usp. Dj 20, 28).

Posred mnoštva glasova koje čujemo u svijetu, znamo li prepoznati glas našega Pastira, Isusa?

Idemo li svjesno za njim k životu vječnom i sreći?

Izvor: Živa riječ 2017. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, Prosinac 2016.)

NARUČITE knjigu razmatranja za svaki dan:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr