Ne može Sotona biti protiv samog sebe… (sv. Gaudencije)

“Ako je dakle Sotona sam na sebe ustao i razdijelio se, ne može opstati, nego mu je kraj” (Mk 3, 26).

Dragi čitatelji,

kod ove pouke uzima se u obzir i primjer koji govori o kažnjenim Egipćanima, ne od strane Zatornika, nego onaj koji ih je kaznio na jednom mjestu govori da Židovi trebaju biti zaštićeni od Zatornika. Dakle, Zatornik nije kaznio Egipćane čiji je bio prijatelj i poglavar, kako kaže Gospodin u Markovom evanđelju: “Ako je dakle Sotona sam na sebe ustao i razdijelio se, ne može opstati, nego mu je kraj” (Mk 3, 26).

Dakle, moji dragi, Zatornik kažnjava Židove, dok Bog kažnjava Egipćane. Zapravo (Sotona) podmeće zamke slugama Božjim prezirući svoja vlastita sredstva s kojima se služio, jer se đavao obično otkriva kada biva uništen.

Tako, dakle, bukti bijesom na Božje sluge dok je njegova glavna snaga uništena kod prvorođenaca, a Bog od nas odstranjuje idolatriju, praznovjerje i sve glavne đavlove pogreške: Ti, ugađajući svojim Egipćanima, uništavaš moje Židove i ja ću, ugađajući svojim Židovima, uništiti tvoje Egipćane.

Gaudencije iz Breše [Brescia], + oko 410

Traktati ili govori