Mjesec Krvi Kristove – 1. srpanj

Danas, na svetkovinu Krvi Kristove (prema kalendaru prije liturgijske reforme), započinjemo s razmatranjima kroz čitav mjesec srpanj koji je posvećen Predragocjenoj Isusovoj Krvi.

Svakog dana ćemo razmatrati Cijenu našeg spasenja i njoj se utjecati za potrebe nas i naših bližnjih.

Sva razmatranja su iz knjige: don LUIGI MARIA EPICOCO u suradnji s CPPS, Ci hai redenti con il tuo Sangue. Mese al Preziosissimo Sangue, Tau Editrice, 2019. godine.

Razmatranje za 1. srpanj

KRVI KRISTOVA, NOVOGA I VJEČNOGA SAVEZA

Kada dođe čas, sjede Isus za stol i apostoli s njim. I reče im: „Svom sam dušom čeznuo ovu pashu blagovati s vama prije svoje muke. Jer kažem vam, neću je više blagovati dok se ona ne završi u kraljevstvu Božjem.” I uze čašu, zahvali i reče: „Uzmite je i razdijelite među sobom. Jer kažem vam, ne, neću više piti od roda trsova dok kraljevstvo Božje ne dođe.” I uze kruh, zahvali, razlomi i dade im govoreći: „Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Ovo činite meni na spomen.” Tako i čašu, pošto večeraše, govoreći: „Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi koja se za vas prolijeva.” (Lk 22, 14-20)

Događaj u posljednjoj noći Isusovog zemaljskog života toliko je velik da nakon tolikih stoljeća, usprkos svim našim teologijama, još uvijek u sebi sadrži mnogo otajstvenosti. Otajstvo je to velike ljubavi koja se darovala za svakoga od nas. Ne radi se tu o simboličkom darivanju, nego o stvarnom darivanju, koje se miješa sve do posljednjeg dana na svijetu tijekom geste s kruhom i vinom, njegove Muke, Smrti i Uskrsnuća. Ovo se događa svaki put kada primamo Tijelo i Krv Kristovu, gdje postajemo sudionici te posljednje noći. I mi sjedimo zajedno s apostolima pokraj Njega. I mi pijemo iz onog kaleža te jedemo onaj kruh, postajući na takav način jedno s Njime. Zahvaljujući ovome sudjelovanju, u nama se događa pomirenje: više nismo djelići, nego smo svi jedno. Savez koji uspostavlja Isus je poput neizbrisivog šava između pukotina zla i patnje koje smo podnijeli ili smo za nju odgovorni. Zahvaljujući Njemu, u nama doživljavamo Novi Savez, rođen upravo u Njegovoj Krvi.

Vjerujem da je naše poslanje ono koje se temelji na vlastitom iskustvu pashalnog otajstva. Trebamo biti oni ranjeni sluge koji šire djelovanje Kraljevstva Božjega, kojeg je Isus povjerio svojim prijateljima one noći prije nego će umrijeti (J. Nassal, CPPS, Pellegrini appassionati, The Messenger Press, Ohio, 1993).