Krv Kristova – svetišta Krvi Kristove

Autor: Fra Bogdan Cvetković

Izdanje: Sion, Zagreb

Sadržaj:

– Upoznajmo Krv Kristovu
– Biblijske slike Starog zavjeta o krvi
– Poruke Novog Saveza o Krvi Kristovoj
– Štovanje Kristove Krvi s Kalvarije
– Svetišta Krvi Kristove s Kalvarije
Mantova – Weingarten – Glastonbery – Saint-Maximine – Aix en Provence – Weissenau – Rim – Charroux – Chambery – Cahors – Lucca – Reichenau – Brugge – Genova – Venecija – Gerresheim – Bari – La Rochelle – Pariz – Neuvy Saint-Sepulcre – Gran – Hildesheim – Freiburg – Gottesberg – Čenstohova …

– SVETIŠTA EUHARISTIJSKE KRVI KRISTOVE
Lanciano – Amaltl – Firenca – Rulle – Aix-La Chapelle – Valencija – Iborra – Georgenberg – Ludbreg – Blanot – Rosenheim – Trana – Ferrara – Daroca – Belitz – Santarem – Bolsano – Offida – Stock – Iphofen – Gruar – Elsbach – Hasselt – Cascia – Macerata – Bruxelles – Boxtel – Boxmel – Seefeld – Bagno di Romagnia – Heiligenblut – Garcum – Chirattakonam …

– Prilozi o štovanju Krvi Kristove:
Pape štovatelji Krvi Kristove: Papa Ivan XXIII., Inde a Primis, Apostolska poslanica o štovanju Predragocjene Krvi Kristove, dokument i komentar p. Dino Gioia, CPPS; Papa Ivan Pavao II. govori o Predragocjenoj Krvi Kristovoj; Sveci su rekli o Predragocjenoj Krvi Kristovoj.

Dimenzije: 12×16,5 cm, tvrdi uvez, zlatotisak, slike.

Opseg: 140 str.