Krotkost i poniznost

Četrnaesta nedjelja kroz godinu

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Mt 11, 25-30

U odlomku koji danas razmatramo možemo izdvojiti tri dijela. Prvi je zahvalni hvalospjev kojim Isusov slavi Oca Nebeskoga. U drugom dijelu Krist govorio o svome odnosu s Ocem i s ljudima. Treći pak sadrži Spasiteljeve riječi utjehe potlačenima i izmorenima. Prođimo ukratko svaki od ta tri dijela.

Nakon riječi kritike upućene ljudima zatvorenima za Riječ spasenja (usp. Mt 11, 16-24), Isus slavi svog Oca zbog onih koji su tu Riječ prihvatili. „Mudri i umni“ koji odbacuju Radosnu Vijest ondašnja su vjerska elita.

Iako su bili teološki educirani, nisu uspijevali razumjeti riječi i djela koje je govorio i činio Mesija. Jednostavni ljudi su povjerovali Isusu. Neki prijevodi Biblije umjesto riječi „maleni“ koriste riječ „mala djeca“. „Mali čovjek“ s potpunim povjerenjem prihvaća riječi i čine svojih roditelja. Djeca općenito vjeruju svojim roditeljima i bez ikakvog kalkuliranja oslanjaju se na njihovo iskustvo i znanje. Isus zahvaljuje svomu Ocu jer je upravo takvima objavio tajnu odnosa koji postoji između Oca Nebeskog i Sina Božjeg.

Vrijedi skrenuti pažnju na činjenicu da Isus svog Oca naziva Gospodarom neba i zemlje. Ponekad nam se u životu može učiniti da je zlo jače od dobra. Čini se da je ono glasnije, jače i sveprisutno… Međutim, Stvoritelj, a ne sotona koji je samo stvorenje, pali anđeo, Gospodar je svemira. Ljubav održava svijet u postojanju, vodi ga i konačno pobjeđuje. Tko je na strani Dobra ne može izgubiti. Opisujući odnos s Ocem Nebeskim, Isus govori: Sve je meni predao Otac moj. Riječ sve označava mudrost i poznavanje Oca. Primjećujemo da je Otac najčešća i najdraža Isusova riječ kojom naziva Boga. Nije to slučajno. Spasitelj je došao na svijet kako bi cijelim svojim životom, riječima, gestama i djelima pokazao pravo Lice Boga koji je Otac.

Onome kome hoće objavljuje tajnu odnosa s Ocem i poziva ga da sudjeluje u tom odnosu. Treći dio odlomka je poziv upućen svima onima koji su izmoreni i opterećeni. To su oni koji nose breme teškog života, ali i teret vjerskih propisa. Spasitelj nas ovdje poziva uzmite jaram moj koji je povezan s ispunjavanjem zapovijedi. Jaram njegovih zapovjedi je sladak i lak. Događa se da čovjek sam sebi stvara i nameće pravila koja mu postaju teret. Događa se to zbog krivih ambicija, kompleksa i pokušaja dokazivanja i glumljenja svojevrsne veličine. No, Isus pokazuje na poniznost kao izvor utjehe. Ponizan čovjek prihvaća sebe, svoju nemoć i ovisnost o Bogu.

Ne boji se žrtve i poniženja služeći drugima. Ponizan čovjek ne mora ništa glumiti. Može biti onakav kakav jest, ne bojeći se biti „mali“. Gospodin nas poziva da, nasljedujući njega u poniznosti i šutnji, nađemo utjehu.

Izvor: Živa riječ 2017. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, Prosinac 2016.)

NARUČITE knjigu razmatranja za svaki dan:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr