Ivan Krstitelj je bio taj učitelj, svjedok, putokaz…

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Mk 1,1-8

Ivan Krstitelj, koji je glavni lik adventskoga razdoblja, pozivao je svoje suvremenike na obraćenje. Kao što piše sv. Marko: propovijedao je krst obraćenja. Mnoštvo ljudi dolazilo je k njemu ne samo zato da bi primilo od njega krštenje i priznalo svoje grijehe već i zato što se vjerovalo da
je on pravi prorok, kojih u ono vrijeme nije bilo mnogo. Zapravo nije bilo nijednog pravog proroka Boga Jahve, ne više od nekakvih
samozvanih proroka.

Ljudi su pohitali, dakle, s nadom da se konačno pojavio pravi prorok poslan od Boga. Svjetina koja je dolazila k Ivanu nad Jordan svjedoči također o tome da su Izraelci osjećali glad za slušanjem proročkih riječi, ili
riječi koje je Bog posredstvom proroka upućivao svom narodu.

Čovjek treba drugoga koji će mu pokazivati put k Bogu, koji će mu pričati o Bogu. Čovjek treba učitelja, treba svjedoka, nekoga tko će mu biti putokaz, primjer, uzor. Ivan Krstitelj je bio taj učitelj, svjedok, putokaz, koji je najavljivao dolazak Mesije. Za ljude je on bio vjerodostojan čovjek jer je ustrajao u istini i bio ponizan. Svjedoče o tome njegove riječi, da za njim dolazi Jači, kojemu on nije dostojan odriješiti remenje na obući. Ivan nije za sebe uzurpirao mesijansku titulu iako je među ljudima bilo onih koji su ga smatrali Mesijom.

U poniznosti i istini dosljedno je prenosio riječ Božju, vodeći sve prema liku Mesije koji je bio Isus Krist. Neka nam držanje i primjer Ivana Krstitelja bude uzor kako bi naš život i naš dobri primjer vodili druge do Gospodina Boga. Neka ovo vrijeme Došašća bude također prilika za obraćenje, za poravnavanje staze našeg vijugavog i grješnoga života, kako bi Krist imao ravni put do naših čistih i otvorenih srdaca.

Izvor: Živa riječ 2017. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, Prosinac 2016.)

NARUČITE knjigu razmatranja za svaki dan:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr