Isus nije samo suosjećajan…

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Mt 9, 36 – 10, 8

Čim je Isus ugledao mnoštvo, odmah mu se sažalilo. Sveti Matej ovdje koristi grčku riječ koju će samo u par navrata upotrijebiti u odnosu na Isusa. Ne radi si o uobičajenoj samilosti. Evanđelist piše da je Pastira iz Nazareta obuzelo veliko ganuće, da mu je utroba uzdrhtala i da mu je srce počelo brže kucati.

Tako je svaki put kada se Bog susreće s našom patnjom, ropstvom i bijedom. Isus ne ostaje samo na dubokom ganuću, on djeluje: mrtve uskrsava, bolesne liječi, opsjednute oslobađa. S tom namjerom i osniva Crkvu da – kako kaže papa Franjo – bude majka koja hrani svoju djecu. Ova se slika ne podudara uvijek s našim iskustvom jer ponekad se susrećemo s ljudskom krhkošću i slabošću. Tim više trebamo moliti Boga da pošalje svoje sluge, radnike u žetvu svoju, i da ih brani od zla kako bi mogli davati dobro koje su sami primili od Boga.

To je njihov poziv. Molimo danas za Isusove učenike, za nas, da izvršimo plan koji Bog ima s nama. Molimo Isusa da ne uzmanjka radnika koji će širiti njegovo Kraljevstvo na zemlji.

Izvor: Živa riječ 2017. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, Prosinac 2016.)

NARUČITE knjigu razmatranja za svaki dan:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr