Duhovna priprava i svetkovina sv. Gaspara del Bufala

Od 19. do 21. listopada 2023.

Program možete vidjeti na plakatu: