Duhovna obnova za sve

Tema: “Krvi Kristova, koja ozdravljaš brakove i obitelji, spasi nas!”

Datum: 13.-15. prosinca 2019.

Početak 13.12. u 18:00 sati.

Završetak 15.12. u 14:00 sati.

Prijave na 01 45 00 130

Adresa:
Centar Pomirenja
Prozorska ulica 167
Prozorje (Dugo Selo)