29. srpnja: Posvetna snaga – tijelo i krv Kristova

Svaki dan tragovima Krvi Kristove

Posvetna snaga – tijelo i krv Kristova

Svećenik, jačim glasom. I on sam, proževši ga i posvećujući, neka doista učini ovaj kruh svetim i posvećujućim tijelom; tijelom koje čisti i pomiruje; tijelom koje daje nepokvarljivost: tijelom Gospodina Boga i Spasitelja našega Isusa Krista, na otpuštenje grijeha i za život vječni onih koji ga primaju.

Puk. Amen.

Svećenik. I neka učini ovaj kalež krvlju živom i životvornom, krvlju čistom i svetom, krvlju koja čisti i posvećuje; krvlju Gospodina Boga i Spasitelja našega Isusa Krista, na otpuštenje grijeha i za život vječni onih koji ju primaju.

Sv. Ignacije Antiohijski

Liturgia di sant’ Ignazio (PG 5, 973)

 Preveo: Mato Balić

(Izvor: Tullio Vegliani, Ogni giorno sulle orme del Sangue di Cristo. Con i Padri della Chiesa i Santi e gli scrittori, Saunguis Editrice, Roma, 2003.)

28. srpnja: Posveta

Svaki dan tragovima Krvi Kristove

Posveta

Jačim glasom. On je za nas izvršio svu spasonosnu ekonomiju, i pokazao istinu posredstvom svoje svete muke i svoga dolaska u tijelu. U noći Pashe, u kojoj bi izdan za život i spasenje svijeta, uze kruh u svoje svete ruke, + blagoslovi ga, + razlomi i + dade svojim učenicima svetim apostolima, govoreći: Uzmite, jedite: Ovo je tijelo moje koje pripravlja vas i mnoge za otpuštenje grijeha i za život vječni.

Puk. Amen.

Svećenik. Na isti način i kalež života, + nakon što je pomiješao vino i vodu, + posveti i + dade svojim svetim učenicima govoreći: Uzmite, pijte svi: Ovo je krv moja koju dajem za život svijeta i koja vas i mnoge pripravlja za otpuštenje grijeha i za život vječni,

Puk. Amen.

Svećenik. Ovo činite meni na spomen: doista svaki put kada blagujete kruh i pijete ovaj kalež, vršit ćete spomen moje smrti i očitovati moje uskrsnuće dok ne dođem.

Puk. Tvoje smrti, itd.

Sv. Ignacije Antiohijski

Liturgia di sant’ Ignazio (PG 5, 971)

Preveo: Mato Balić

(Izvor: Tullio Vegliani, Ogni giorno sulle orme del Sangue di Cristo. Con i Padri della Chiesa i Santi e gli scrittori, Saunguis Editrice, Roma, 2003.)

9. srpanj: Protuotrov Predragocjene Krvi

Svaki dan tragovima Krvi Kristove

Protuotrov Predragocjene Krvi

Molimo Boga, našega Stvoritelja i Otkupitelja, koji je, u tijelu uzetu od Djevice, bio žrtvovan na žrtveniku križa kao divna žrtva za spasenje cijeloga svijeta; te prinese protuotrov Krvi Predragocjene da bi istjerao otrov koji je bio uliven u Adama uvjeravanjem zmije, kako bi takvom novom žrtvom bio očišćen grijeh staroga zločina te da bi smrt, koja dođe od kušanja stabla spoznaje, umrla posredstvom toga drva. Molimo da nas, koje je oslobodio pakla po stratištu toga znaka, dovede u kraljevstvo zaštitom istoga.

 

Galikanska liturgija

Sacramentario Gallicano o Libro dei Sacramenti della Chiesa Gallicana, Messa nell’ invenzione della santa croce, /Misa našašća svetoga križa, segreta (tiha molitva) (PL 72, 512)

Preveo: Mato Balić

(Izvor: Tullio Vegliani, Ogni giorno sulle orme del Sangue di Cristo. Con i Padri della Chiesa i Santi e gli scrittori, Saunguis Editrice, Roma, 2003.)

8. srpanj: Mir potvrđen krvlju

Svaki dan tragovima Krvi Kristove

Mir potvrđen Krvlju

Uistinu je dostojno i pravedno, Bože svemogući, po Kristu Gospodinu našemu. Njegovom Krvlju prolivenom potvrđen je mir na nebu i na zemlji. O, doista je dragocjen taj ugovor o miru, postavši prinosom svete Krvi: ne zlatom ni srebrom, ne draguljima ili biserima, nego Krvlju prolivenom iz boka Spasiteljeva. Krv prolivena obradovala je nebo, očistila zemlju, smutila pakao. Vidjeli su anđeli i uzradovali se; vidjeli su ljudi i uživali zbog velikoga svjetla.

 

Galikanska liturgija

Sacramentario Gallicano o Libro dei Sacramenti della Chiesa Gallicana,
Misa vazmenoga bdijenja (PL 72, 507)

Preveo: Mato Balić

(Izvor: Tullio Vegliani, Ogni giorno sulle orme del Sangue di Cristo. Con i Padri della Chiesa i Santi e gli scrittori, Saunguis Editrice, Roma, 2003.)

7. srpanj: Podnevna molitva

Svaki dan tragovima Krvi Kristove

Podnevna molitva

On je u taj sat, crven iz Edoma, s križa, haljina obojenih u Bosri, sam takoreći muljač na tome velikom tijesku, uzašao na nebo. Ususret mu dolaze anđeli i arkanđeli govoreći: „Tko je taj što uzlazi iz Bosre haljina obojenih? Onima koji te pitaju: ‘Zašto je dakle crveno tvoje odijelo?’, odgovorio si: ‘Sam sam tlačio tijesak /gazio u kaci/ i između naroda ne bi nijedan čovjek sa mnom.’“

Uistinu, o Spasitelju, uistinu je crveno tijelo tvoje zbog nas, crveno je od krvi grožđa. Doista u vinu si oprao haljinu svoju i plašt svoj u krvi od grožđa, ti koji si Bog sam, raspet za nas, kojega je stara povreda dužnosti predala u smrt, po čijoj su rani iscijeljene bezbrojne rane svih grijeha. I otkupi nas svojima, blagi Kriste raspeti, spasi nas, Bože, dobroto blaga. Ti koji zajedno s Ocem i Duhom Svetim kraljuješ u vijeke vjekova.

 

Galikanska liturgija

Antico Messale Gallicano, 20 (PL 72, 361)

 

Preveo: Mato Balić

(Izvor: Tullio Vegliani, Ogni giorno sulle orme del Sangue di Cristo. Con i Padri della Chiesa i Santi e gli scrittori, Saunguis Editrice, Roma, 2003.)

4. srpanj: Euharistija – izvor jedinstva

Svaki dan tragovima Krvi Kristove

Euharistija – izvor jedinstva

Kao što se, dakle, zrna žita ne mogu razdvojiti, nakon što su stavljena zajedno prilikom pripremanja kruha, i kao što voda pomiješana s vinom ne može nazad zadobiti vlastitu bit, tako se i svi vjernici i mudraci koji znaju da su bili otkupljeni Krvlju muke Kristove, trebaju ujediniti, gotovo kao nerazdvojni udovi, sa svojom Glavom (usp. 1 Kor 12, 12, 20; Ef 4, 15), očuvanjem vjere i žarkom pobožnošću, na takav način da ne mogu biti odvojeni od njega ni voljom, ni zbog nevolje, niti zbog nekih težnji za zemaljskim pustim obećanjima te da, konačno, ne mogu biti istrgnuti iz njega ni samom smrću.

sv. Euzebije,
Raccolta di Omelie, 17, 6, 7 (CCL 101, 207)

 

Preveo: Mato Balić

(Izvor: Tullio Vegliani, Ogni giorno sulle orme del Sangue di Cristo. Con i Padri della Chiesa i Santi e gli scrittori, Saunguis Editrice, Roma, 2003.)

3. srpanj: Miješanje vina s vodom

Svaki dan tragovima Krvi Kristove

Miješanje vina s vodom

Da se to vino Krvi Kristove treba miješati s vodom, Gospodin pokazuje ne samo poukom, nego također i samim karakterom svoje muke: iz njegova boka, nakon udarca kopljem poteče krv i voda (Iv 19, 34); kako unaprijed, mnogo vremena prije, najavljuje i prorok govoreći: udari u hrid i voda poteče (Ps 78, 20); (usp. Izl 17, 6), i apostol: A pili su iz duhovne stijene koja ih je pratila; stijena bijaše Krist (1 Kor 10, 4). Pili su, kaže, iz stijene koja ih je pratila. Vidiš, ako je netko pio od milosti Kristove, prati ga milosrđe Kristovo.

Sv. Euzebije Galikanski

Raccolta di Omelie, 17,6,6 (CCL 101, 203)

Preveo: Mato Balić

(Izvor: Tullio Vegliani, Ogni giorno sulle orme del Sangue di Cristo. Con i Padri della Chiesa i Santi e gli scrittori, Saunguis Editrice, Roma, 2003.)

Svaki dan tragovima Kristove Krvi: Blagdan ljubavi

1. srpnja: Svetkovina Predragocjene Kristove Krvi

Blagdan ljubavi

   Evo nam blagdana božanske Krvi. Kakav li je to blagdan ljubavi prema Kristu! Gledati Krista kako mu Krv curi oruđe je vjere da se učini veliko dobro za vječno spasenje nas i naših bližnjih, moleći posebno za dobro svetih misija i apostolskih djela koja se promiču po katoličkom svijetu.

   Raspeti je za nas mistično drvo spasenja. Blažena ona duša koja stoji u sjeni toga stabla i odlazi od njega sabirući plodove svetosti i raja. Ujedno je to i knjiga u kojoj se čita ljubav Boga otkupitelja. Na posljetku, to je oružje protiv zloduha postajući ujedno stube do raja.

   To su osjećaji koje trebamo gajiti povodom ove presvete svetkovine.

Sv. Gašpar del Bufalo

Lettere, 1188 (Epistolario, II, Rim, 1987., 368 [1825])

Preveo: Mato Balić

(Izvor: Tullio Vegliani, Ogni giorno sulle orme del Sangue di Cristo. Con i Padri della Chiesa i Santi e gli scrittori, Saunguis Editrice, Roma, 2003., 215)

Ne udaljujte vaše srce od Krvi Kristove – sv. Marija De Mattias

 

“Duša izabranica Krvi Kristove, sv. Marija de Mattias, rodila se u Vallecorsi 4.2.1805.g., a umrla u Rimu 20.8.1886.g. Slušajući riječi sv. Gašpara odlučila je postati redovnicom, ali kad je otišla s njime se posavjetovati on joj je po Božjem nadahnuću kazao da je Gospodin zove na drugo poslanje i povjerio ju je duhovnom vodstvu don Ivana Marlinija. Ubrzo je ostavila obitelj i preselila se u Acuto u pokrajini Lazio gdje je uz mnoge poteškoće otvorila prvu kuću i školu sestara Klanjateljica Krvi Kistove. Uz puno molitve i žrtve osnovala je i druge kuće i škole za kršćanski odgoj ženske mladeži. Bila je jako pobožna Krvi Kristovoj i cijeli život je širila tu pobožnost među narodom. Proglašena je blaženom 1950. i svetom 18. 5. 2003. u Rimu. . Tijelo joj počiva u crkvi posvećenoj Krvi Kristovoj u rimskoj četvrti Latino. Evo nekoliko njenih misli o pobožnosti Krvi Kristovoj:


«Kako je utješno vidjeti Zaručnice božanskog Jaganjca, Klanjateljice njegove predragocjene Krvi, ujedinjene jednom voljom Božjom, jednodušne, jednog srca, čiji himan zahvalnosti neizmjernoj Božjoj dobroti odjekuje čitavim Rajem, dok prikazuju Krv njegova Sina za pomirenje Neba sa zemljom i zemlje s Nebom.
Jedina naša briga neka bude da, koliko je moguće, svima objavimo ljubav raspetoga Isusa, pokrivenoga Krvlju i Ranama za naše spasenje. Ako su naša srca zahvaćena ovom ljubavlju, blago nama. Oh! Kojeg mira …
Ohrabrimo se, moje drage kćeri; duše, duše u bok Isusa Krista. Nastojimo izvojevati pobjedu na slavu božanske Krvi. Revno se oduševljavajmo i ispunjajmo srce ljubavlju za čast blagoslovljenog Boga; privodimo duše Isusovom boku. Isusova je Krv sva naša nada i sve naše dobro. Krv prolivena uz toliko boli i s toliko ljubavi za naše vječno spasenje. Ispunimo srce hrabrošću i ne bojmo se ni smrti, da bi ga svi u svim trenucima slavili, blagoslivljali i ljubili …
Trebamo se, koliko je do nas, pobrinuti da se sve više slavi predragocjena Krv, i ne umoriti se čineći dobro, na korist nama i bližnjemu, jer to je naša glavna svrha zbog koje nas je Bog pozvao u ovu sv. Družbu. Mnogo molimo Gospodina da nam udijeli konačnu ustrajnost, da bismo jednog dana primile krunu u Nebu».

sv. Marija De Mattias

www.klanjateljice.hr

Pobožnost Krvi Kristovoj u različitim trenucima duhovnog života – sv. Gašpar del Bufalo

   Pobožnost Predragocjenoj Krvi Isusovoj velikim milostima resi dušu. Razlikujemo tri stanja u kojima se duša može naći: stanje grijeha, milosti i savršenstva.

Stanje grijeha:Krv Isusova je grešniku temelj nade u Božansko milosrđe;

1. Jer je Isus naš odvjetnik kod Oca… On prikazuje svoje Rane i svoju Krv koja viče više od krvi Abelove;

2. Jer dok Isus moli svoga Oca… traži obraćenje grešnika u prolijevanju svoje Krvi. O kako su putovi zacrvenjeni krvlju… On nas zove s tolikim ustima koliko ima njegovih Rana;

3. Daje nam da upoznamo učinkovitost njegove Krvi, to sredstvo pomirenja. On je život. On izmiruje sve na nebu i na zemlji;

4. Đavao nastoji dušu obeshrabriti, dovesti do očaja…. ali je Isus ohrabruje: Kako možeš sumnjati da ti neću oprostiti? Gledaj me u Getsemanskom vrtu kako se znojim Krvlju, gledaj me na križu…

Stanje milosti: Kad se duša obrati, kako bi ustrajala, Isus je dovodi k svojim ranamai kaže joj: Bježi, dijete moje, od grešnih prigoda… u protivnom ćeš mi ponovno otvoriti ove rane! A dijeljenje milosti i sakramenata, nije li to trajno primjenjivanje sredstava (zasluga) Krvi Kristove? A za to djelovanje treba nositi križ… Duša raste u spoznaji i shvaćanju kako nevini Isus nije trebao za sebe dati zadovoljštinu nego za nas, pa iako je bila dovoljna samo jedna kap Krvi, htio ju je svu proliti. I evo, duša počinje živjeti na putu prosvjetljenja… ne popušta više napadaju neprijatelja… vidi Isusa kako prolijeva svoju Krv i prezire ispraznost. Dolazi na put prosvjetljenja i vidi kako sva bogatstva ima u Krvi Jaganjčevoj…

   Razmišlja pobožno o Križu i vidi da su se svi spasili zahvaljujući dolasku Mesije… Nastavlja tražeći proslavu vjere šireći Evanđelje… Apostoli su išli posvećivati svijet po Krvi Kristovoj…. Nastavlja razmatrati kako po Isusovim zaslugama ima sva bogatstva… spoznaje u sebi svoju bijedu i uzima u ruke kalež… Uzet ću čašu spasenja. Duša vidi kako u Krvi Kristovoj zahvaljuje na dobivenim dobročinstvima, vidi ukoliko želi isprositi milost treba prikazivati Krv Kristovu… Crkva u svim molitvama upućuje na zasluge Krvi Isusove. Duša sve više razmatra te osjeća bol, jer je sagriješila… Krv Kristova ju tješi… vidi što znači uvrijediti Boga te viče: Pa tko bi ponovno htio otvoriti njegove Rane?

Stanje savršenstva:Duša prosvijetljena u podnožju Križa traži načina kako se sjediniti sa svojim ljubljenim Gospodinom koji duši govori: Ljubavi puna čežnje.

1. Ljubi savršenstvo… razmišljaj kako je sreća samo u Bogu… pogotovo promatraj njegove planove otkupljenja, na poseban način gledaj s kolikom je ljubavlju Isus Krist prolio svoju Krv do posljednje kapi. Ljubav čezne i viče: O Predragocjena Krvi moga Gospodina, daj da te uvijeke blagoslivljam! Sve to u duši budi ljubav te ona zaključuje: Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove?

   2. Uči o savršenstvu, razmišljaj o Isusu u slici zaklanog Jaganjca. O Isusova blagosti, koja si posebno kod razapinjanja iskazala ljubav! Duša vidi što se danas događa, pogotovo kako grešnici vrijeđaju Boga, te je puna ljubavi prema Isusu, pa ako bi za dobro i bližnje trebala ići ususret mučeništvu, ona govori: Dragi moj ljiljane, rumen od Krvi! Kako bih htjela za Istinu rado trpjeti! Ako treba, evo ja sam spremna za svaku žrtvu!

   3. Molitvene vježbe… i duša počinje imati profinjenu savijest… čisti nakane u svom djelovanju, postojana je u strpljivosti. Prepoznaje i priznaje da sva ova dobra dolaze od učinkovitosti Otkupljenja i vidi da se u svemu na nju primjenjuju zasluge izlijevanja Krvi Kristove. Dolazi na sudište ispovjedaonice i kaže: Prikazuje se Krv Kristova. Ako se klanja Isusu u svetohraništu kaže: Isus moj ljubljeni prikazuje svoju Krv. Uspinje se na goru savršenstva, a putovi Kalvarije su zarumenjeni Krvlju i rado ide putem kreposti, ne ostavlja križ, ne umara se u trpljenju.

   Ljubi molitvu… plače umjesto onih koji ne plaču, moli za one koji ne mole. Između ostaloga zna: duše Isusa koštaju Krvi… neprestano traži Boga, da bi ublažila srdžbu Stvoritelja prikazuje Krv… voli kako bi mogla jednog dana u Raju poljubiti rane Isusa Krista proslavljenoga, kako bi mogla zauvijek pjevati slavu Krvi koja briše osudu smrti. Budući da je Križ poput nebeskih ljestava ne obeshrabruje se više na riječ trpljenje, nego trpi s blagošću, da bi na kraju došla do toga da trpi s radošću. Ismijavanja, klevetanja, protivštine i druge stvari je ne obaraju. Razmišlja kako je Isus dao vid slijepima, ozdravio hrome, uskrisivao mrtve, pa ipak su ga razapeli…. razmišlja kako ljubav potaknuta vjerom čini velike stvari u svijetu. O heroji vjere, tko vas učini tako velikodušnima? Pogled na Isusa koji prolijeva svoju Krv za ljude!…

   Kakve li utjehe za nas jednoga dana, u uvali Jozafat, kada budemo na strani izabranih s palmama u ruci, i mognemo pjevati slave božanskoj Krvi po kojoj imamo zaručničke haljine. Tko su ti i od kuda dolaze? To su oni koji su oprali svoje haljine u Krvi Jaganjčevoj i dolaze iz velike nevolje.

(sv. Gašpar del Bufalo)