3. srpanj: Miješanje vina s vodom

Svaki dan tragovima Krvi Kristove

Miješanje vina s vodom

Da se to vino Krvi Kristove treba miješati s vodom, Gospodin pokazuje ne samo poukom, nego također i samim karakterom svoje muke: iz njegova boka, nakon udarca kopljem poteče krv i voda (Iv 19, 34); kako unaprijed, mnogo vremena prije, najavljuje i prorok govoreći: udari u hrid i voda poteče (Ps 78, 20); (usp. Izl 17, 6), i apostol: A pili su iz duhovne stijene koja ih je pratila; stijena bijaše Krist (1 Kor 10, 4). Pili su, kaže, iz stijene koja ih je pratila. Vidiš, ako je netko pio od milosti Kristove, prati ga milosrđe Kristovo.

Sv. Euzebije Galikanski

Raccolta di Omelie, 17,6,6 (CCL 101, 203)

Preveo: Mato Balić

(Izvor: Tullio Vegliani, Ogni giorno sulle orme del Sangue di Cristo. Con i Padri della Chiesa i Santi e gli scrittori, Saunguis Editrice, Roma, 2003.)