Božji poziv je stalan

Dvadeset i sedma nedjelja kroz godinu

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Mt 22, 1-14

Kako bismo u potpunosti razumjeli smisao i sadržaj današnje prispodobe, moramo postati svjesni da je u onim vremenima zajednička gozba, osobito za vrijeme svadbenih svečanosti, bila nešto vrlo važno, a odbacivanje kraljevskog poziva na takvu proslavu smatralo se velikom uvredom. Ovi uzvanici kao da su još i potvrdili nanesenu uvredu ubojstvom slugu koje je poslao kralj. Zato možemo razumjeti veliki gnjev kralja koji je naredio istrijebiti ubojice i spaliti njihov grad.

Ovom prispodobom Isus opisuje stvarnost kraljevstva nebeskoga. Često je i u teologiji stvarnost vječnoga života na Nebu prikazivana kao zajednička gozba izbavljenih, zajedno s Trojedinim Bogom i legijom Božjih anđela.

Isus još jednom ukazuje vođama izraelskog naroda da su oni ti koji su pozvani na proslavu, koji su odbacili poziv i uvrijedili najprije proroke, a sada vrijeđaju i uskoro će ubiti Njega, Mesiju, poslanog od Boga. Iz ove prispodobe dalje čitamo, da se kralj, koji simbolizira Boga Oca, nije razočarao u priređivanju svečanosti sinu i naredio je pozvati sve one
koji na početku nisu bili pozvani.

Nesumnjivo je to upućivanje na pogane, koji su bili ti stranci u prolazu – kao što piše sv. Pavao – a sada su postali domaćini Bogu. Često se i mi slično ponašamo.

Pozvani smo od Boga na proslavu vječnoga života, ali se nerijetko oglušujemo na to i pokušavamo se opravdavati našim raznim životnim interesima i obvezama. To bi se očito moglo smatrati dovoljnim i razumljivim, onako kao što su se na prvi pogled činili i izgovori uzvanika.
Ipak, pozivatelj je Bog, a Njega se nikada ne odbija.

Premda Boga ne vrijeđa naše odbijanje i Njegov poziv na gozbu je stalan, ne možemo ga u beskonačnost omalovažavati jer nas može zadesiti sudbina nedostojnih uzvanika.

Izvor: Živa riječ 2017. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, Prosinac 2016.)

NARUČITE knjigu razmatranja za svaki dan:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr